پرسش‌های متداول
بیمه های اموال

باربری

بارنامه رسمی و غیر رسمی در حمل و نقل داخلی چه تفاوتهایی دارند؟

بارنامه رسمی توسط دولت چاپ و طی مقررات از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در اختیار موسسات و شرکتهای حمل ونقل (شامل وانت و کامیونت نمی شود) قرار داده می شود ولی بارنامه غیر رسمی توسط هر موسسه حمل به طور مستقل صادر شده و امکان کنترل و نظارت بر آن بسیار محدودتر از بارنامه رسمی است.


كالاي متروكه چه نوع کالایی می باشد؟

كالاهايي است كه مدت توقف قانوني آنها در اماكن گمركي يا انبار اختصاصي پايان يافته و ترخيص نشده باشد.


منظور از طبقه بندی انواع اصطلاحات اینکوترمز چیست؟

به طور کلی انواع اصطلاحات خرید اینکوترمز را می توان براساس حرف اول هر اصطلاح در۴ گروه C,D,E,F طبقه بندی نمود. CPT , DDP, EXWORKS, FOB به ترتیب در گروههای C,D,E,F قرار دارند .


اینکوترمز چه اهمیتی برای بیمه باربری دارد؟

اینکوترمز در واقع تعیین کننده وظایف و مسئولیتهای خریدار و فروشنده و تعیین کننده نقطه ای است که مسئولیت از فروشنده به خریدار منتقل می گردد و دقیقأ از همین جاست که مسئولیت شرکت بیمه آغاز می گردد. همچنین، طبقه نوع خرید تعیین کننده حداکثر درصد ارزش اضافی است که بیمه گذار در صورت تمایل می تواند کالای مورد بیمه خود را به مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در پروفرما بیمه نماید.


چک سپرده(تضمین) قرارداد بیمه حمل و نقل داخلی چه مشخصاتی باید داشته باشد؟

۱- بدون درج تاریخ ۲- در وجه : بیمه ملت (بدون درج بابت …) ۳- بدون مغایرت حروفی و عددی ۴- بدون پشت نویسی


مدت انقضاي مدت (مهلت اعلام خسارت ) بيمه  نامه های تحت کلوزهای C ،C+،B، A  چه مدت می باشد؟

– در مورد حمل هوايي ۳۰ روز پس از رسيدن هواپيماي حامل كالا به فرودگاه كشور مقصد یا به محض رسيدن كالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه (معمولأ انبار بيمه‌گذار)  هر كدام که زودتر تحقق یابد.

– در مورد حمل زميني ۶۰ روز پس از ورود كالا به مرز زميني كشور مقصد یا به محض رسيدن كالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه (معمولأ انبار بيمه‌گذار) هر كدام که زودتر تحقق یابد.

– در مورد حمل دریائی، ۶۰ روز از تخلیه کالا در بندر کشور مقصد یا به محض رسيدن كالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه (معمولأ انبار بيمه‌گذار) هر كدام که زودتر تحقق یابد.

مدتهاي ياد شده در اين ماده با درخواست بيمه گذار و موافقت بيمه گر و پرداخت حق بيمه اضافي قابل تمديد مي باشد.


مدت اعتبار بيمه نامه هاي باربری داخلي چه مدت می باشد؟

۸ روز پس از رسيدن كالا به انبار مؤسسه حمل و نقل یا به محض رسيدن كالا به انبار بيمه‌گذار هر كدام که زودتر تحقق یابد.


مدت اعتبار (مهلت شروع به حمل ) بيمه نامه هاي باربری وارداتی و صادراتی چه مدت می باشد؟

مطابق با ماده ۲۰ شرایط عمومی بیمه باربری _صادراتی ، بيمه گذار موظف است كالاي موضوع بيمه نامه را حداكثر در مدت دو سال از تاريخ صدور بيمه نامه حمل نمايد. در غير اين صورت بيمه نامه فاقد اعتبار بوده و بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارت هاي مربوط به محمولاتي كه بعد از مهلت مقرر حمل مي‌گردد، ندارد. البته حق بيمه مربوط به محمولات حمل نشده با توجه به مستندات ارائه شده توسط بيمه گذار قابل استرداد خواهد بود.


کدامیک از انواع پوششهای بیمه باربری برای وارد کنندگان و صادرکنندگان کالا مناسب تر است؟

مناسب بودن فقط در کاملتر (گرانتر) بودن پوشش بیمه ای خلاصه نمی شود بلکه نوع کالا و مقدار حداکثر حق بیمه ای که بیمه گذار حاضر است برای خرید پوشش بیمه ای پرداخت نماید نیز در تعیین پوشش بیمه  مناسب، موثر خواهد بود.


چه کسانی می توانند ذینفغ بیمه باربری باشند؟

۱- صاحب کالا( محموله ) ۲- بانک گشایش کننده اعتبار ۳- هر بیمه گذار ثالثی که نسبت به مورد بیمه (کالا) دارای نفع بیمه ای باشد.


آیا تخفیف عدم خسارت در تمدید بیمه نامه باربری نیز اعمال می‌شود؟

بیمه باربری صرفأ جهت حمل یکباره و یا به دفعات یک محموله با ارزش مشخص صادر می شود از این رو بیمه نامه پس از انجام حمل خاتمه می یابد و تخفیف عدم خسارت نخواهد داشت.


آیا خسارات ناشی از محموله یک وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه باربری می باشد ؟

موضوع بیمه باربری فقط کالای مورد بیمه (محموله) است و از این رو خسارات ناشی از محموله را جبران نمی نماید.


جبران خسارت یک محموله که از یک طرف تحت پوشش بیمه باربری است و مقصر حادثه نیز دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد به چه صورت انجام می شود؟

مازاد تعهدات خسارت مالی بیمه نامه شخص ثالث تا مبلغ خسارت قابل پرداخت به عهده بیمه باربری خواهد بود.


مسئولیت متصدی حمل در بیمه نامه و قرارداد داخلی تحت چه شرایطی بیمه می گردد؟

تنها در صورتی متصدی حمل بودن، بیمه گذار است که می توان با افزایش نرخ مشخصی مسئولیت متصدی حمل را بیمه نمود و در نتیجه از تعقیب و بازیافت (Recovery) متصدی حمل مقصر حادثه صرف نظر نمود.


بيمه نامه باربري داخلي موردي و قرارداد بيمه باربري حمل ونقل داخلي چه تفاوتهائي دارند؟

در بيمه نامه موردي براي هر حمل يك بيمه نامه مجزا صادر گرديده و مي بايست كه مبلغ حق بيمه هر بيمه نامه قبل از حمل به حساب بيمه گر واريز شود ولي در قرارداد بيمه باربري ، بيمه گذار پس از انعقاد قرارداد نسبت به درج مشخصات هر حمل در جدول پيوست قرارداد اقدام نموده و در نهايت مبلغ حق بيمه با صدور الحاقيه در دوره هاي مشخص زماني (مثلاً هر دو هفته يك بار) تعيين و پرداخت مي گردد. .به اين ترتيب با رعايت مفاد قرارداد، كليه محموله هاي بيمه گذار در كليه ساعات شبانه روز تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد.


علت اينكه برخي از بيمه گذاران و يا ترخيص كنندگان ايشان عليرغم حمل محموله و به مقصد رسيدن كالاي وارداتي درخواست صدور بيمه نامه مي نمايند، چيست ؟

ارائه یک بیمه نامه باربری معتبر صادر شده توسط یک شرکت بیمه ایرانی شرط  لازم جهت ترخيص كالاي وارداتي از گمرك مي باشد. در اين موارد معمولاً بيمه نامه با پوشش Total Loss و با حداقل حق بيمه صادر مي شود و به این دلیل است که بيمه تشريفاتي و یا  بيمه گمركي نامهاي ديگري است كه براي اين نوع بيمه نامه بكار برده مي‌شود.


فاصله ميان مبداء و مقصد چه تأثيري در تعيين نرخ حق بيمه باربري دارد؟

به طور كلي بعد مسافت به طور مستقيم تأثيري در تعيين نرخ حق بيمه بيمه باربري ندارد  اما مي تواند در كنار ساير فاكتورها در تحليل کلی ريسك مورد توجه قرار گيرد.


تفاوت  قرارداد عمومي بيمه باربري داخلي و قرارداد بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل زميني (داخلي) كه جزو بيمه هاي مسئوليت مي باشد چيست ؟

برخي از تفاوتها به شرح زیر مي باشد : قرارداد عمومي بيمه حمل ونقل داخلي: – هنوز اجباری نشده – خسارت قابل پرداخت صرفنظر از تقصیر و یا عدم تقصیر متصدی حمل به صاحب کالا پرداخت می شود. – بيمه گر پس از پرداخت خسارت، حق مراجعه به شركت حمل و نقل طرف قرارداد جهت بازيافت خسارت (Recovery) را دارد مگر اینکه بیمه گذار (موسسه حمل) پوشش مسئولیت متصدی حمل را نیز خریداری کرده باشد . – نرخ حق بيمه (جهت پوششهاي يكسان) بمراتب بيشتر از نرخ بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل زميني (داخلي)است.

قرارداد بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل زميني (داخلي): – برای صادر کنندگان بارنامه رسمی یک الزام قانونی و اجباری است. – خسارت قابل پرداخت فقط در صورتی كه شركت حمل و نقل طرف قرارداد به عنوان مقصر حادثه و مسئول جبران خسارت شناخته شود به صاحب کالا پرداخت می گردد. – بیمه گر پس از پرداخت خسارت، حق مراجعه به شرکت حمل و نقل طرف قرارداد جهت بازیافت خسارت (Recovery) را ندارد. – نرخ حق بيمه (جهت پوششهاي يكسان) بمراتب کمتر از نرخ قرارداد عمومي بيمه باربري داخلي است.


مقدار فرانشیز انواع بیمه نامه ها و پوششهای بیمه باربری چقدر است ؟

تا چندی پیش اعمال فرانشیز فقط در کلوز B و آن هم به استثناء خسارت عدم تحویل و خطرات مندرج در ردیف ۱ این کلوز مطرح بود ولی با توجه به شرایط بازار بیمه و نیازهای بیمه گذاران موضوع اعمال فرانشیز در سایر پوشش ها به عنوان عامل متعادل کننده نرخ های موجود نیز اعمال گردیده و مقدار آن برحسب نظر بیمه گر متفاوت می باشد.

بیمه آتش سوزی

چه پوشش هایی در بیمه نامه آتش سوزی ارائه می گردد؟

خطرات اصلی شامل حریق (آتش سوزی)، انفجار، صاعقه (رعد و برق) و خطرات اضافی که شامل سیل و طغیان آب رودخانه و دریا، زلزله و آتش فشان، طوفان،گردباد، تند باد، سقوط بهمن، سقوط و برخورد اجسام خارجی، شکست شیشه، سرقت با شکست حرز اموال و اثاثیه، رانش و فروکش کردن زمین، سقوط هواپیما و هلی کوپتر و اشیاء ساقط شده از آنها، ضایعات ناشی از برف و باران، ضایعات ناشی از ترکیدگی لوله آب و فاضلاب، آشوب و بلوا ، شورش (SRCC)، ریزش مواد مذاب در کارخانجات ذوب فلزات و ریخته گری، انفجار و دفرمه شدن بویلرها و ظروف تحت فشار صنعتی و پوشش هزینه پاکسازی و … می باشند.


به چه صورت می توان برای خطرات اضافی، پوشش تهیه نمود؟

هر یک از خطرات اضافی دارای نرخ جداگانه می باشد که می بایست در صورت درخواست بیمه گذار نرخ آن به نرخ خطرات اصلی اضافه و حق بیمه توسط بیمه گذار پرداخت گردد.


آیا به خطرات اضافی فرانشیز تعلق می گیرد؟

بله، خطرات اضافی معمولا دارای فرانشیز هستند.


گروه های اصلی بیمه های آتش سوزی کدام اند؟

بیمه واحدهای صنعتی، واحد های غیر صنعتی و مسکونی


طرح بیمه آتش سوزی، چه پوشش هایی را ارائه می نماید؟

خطرات اصلی (آتش سوزی، انفجار و صاعقه)، زلزله و آتشفشان، هزینه اجاره اسکان موقت بیمه گذار در اثر وقوع خطرات اصلی، مسئولیت مالی و جانی در قبال اشخاص ثالث در برابر خطر حریق و انفجار، غرامت فوت و نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و هزینه پزشکی ناشی از حریق، صاعقه و انفجار تحت پوشش قرار می گیرد.


مدت بیمه نامه آتش سوزی چگونه است؟

صدور بیمه نامه می تواند به صورت کوتاه مدت (روزانه یا چند ماهه) و به صورت یک ساله صادر شود. ضمناً بیمه نامه آتش سوزی می تواند بصورت چند ساله بخصوص در زمانی که ذینفع بانک وجود دارد نیز صادر گردد.


آیا پوشش خطرات اضافی بدون داشتن پوشش خطرات اصلی میسر می باشد؟

خیر، پوشش هر یک از خطرات اضافی(تبعی) منوط به داشتن پوشش خطرات اصلی می‌باشد.


موارد کاربرد بیمه نامه طرح اظهارنامه ای در چیست؟

پیچیدگی فعالیت ها و تنوع واحدهای صنعتی و حجم مبادلات و کالاهایی که هرروزه به انبار وارد یا خارج می گردد و همچنین تورم و افزایش قیمت ها در مدتی کوتاه ، باعث شده که صاحبان صنایع و کالا به گونه ای آن ها را بیمه نمایند که در صورت وقوع آتش سوزی سرمايه آن ها به ارزش روز بیمه شده باشد. با تعیین حداکثر سقف مورد تعهد و اعلام موجودی به طور ماهیانه یا سه ماه یک بار با توافق بیمه گذار و بیمه گر می توان از پوشش مناسب و مطمئن تری استفاده کرد در این گونه بیمه نامه بیمه گر می تواند حق بیمه موقت را بر مبنای ۷۵ یا ۱۰۰ در صد حق بیمه سالانه محاسبه و منظور نماید و در پایان مدت اعتبار بیمه نامه حق بیمه قطعی با توجه به شرایط بیمه نامه و اظهار نامه های ارسالی بیمه گذار محاسبه می گردد.


صدور بیمه نامه آتش سوزی به صورت اقساط در چه شرایطی امکان پذیر است؟

۱٫ بیمه نامه مرهونات بانکی نباشد.
۲٫ بیمه نامه کوتاه مدت نباشد.
۳٫ حق بیمه بیمه نامه بالای ۲۰۰/۰۰۰تومان باشد.


مدارک مورد نیاز جهت ثبت خسارت آتش سوزی از جانب بیمه گذار چیست ؟

جهت ثبت خسارت، بیمه گذار می تواند به هریک از نمایندگی های فعال شرکت بیمه تجارت نو مراجعه نموده و ضمن پر نمودن برگ اعلام خسارت و یا به صورت مکتوب خسارت را اعلام نموده و توسط نماینده در سیستم ثبت و کد رهگیری دریافت نمایند. ضمناً تمام اطلاعات لازم در فرم اعلام خسارت درج شده است. پس از ثبت خسارت با توجه به نوع خسارت، مدارک تکمیلی از بیمه گذار اخذ می گردد.

بیمه های اشخاص

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری یا همان بیمه زندگی چیست؟

یکی از پرطرفدارترین  بیمه های عمر در سراسر جهان بیمه، بیمه جامع  می باشد که از نظر تامین نیاز افراد در زمینه پوشش های بیمه ای و انعطاف پذیری در پرداخت مبلغ حق بیمه دارای ویژگی های منحصر به فرد می باشد. این بیمه نامه با تمرکز بر ایجاد مناسب ترین .منبع اندوخته ایمن از ریسک های اقتصادی و پرداخت سود به صورت روز شمار به اندوخته بوده و دارای پوشش های جامع بیمه ای در زمینه فوت به هر علت، حادثه ، نقص عضو و از همه مهم تر پوشش بازنشستگی می باشد


چه افرادی واجد شرایط صدور بیمه های زندگی می باشند؟

کلیه افراد با سنین صفر سال لغایت ۶۵ سال تمام، می تواندد از بیمه های زندگی بهره مند گردند.

افراد می بایست طبق اصول و ضوابط پزشکی بیمه های زندگی، دارای سلامت عقلی، حرکتی و جسمانی باشند


آيا مي توان همزمان چند بيمه عمر از چند شركت خريداري نمود؟

بله، امكان خريد چندين بيمه نامه از شركت هاي مختلف براي يك بيمه شده با رعايت سقف سرمايه فوت وجود دارد


نكاتي كه قبل خريد بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري بايد توجه شود؟

توجه به وضعيت مالي و نيازهاي بيمه اي خود
توجه به پس اندازهاي خرد و مدت زمان تعهد پرداخت
توجه به نحوه پرداخت حق بيمه
توجه به پوشش هاي اضافي مورد نياز جهت تكميل بيمه نامه


فاکتورهای ارزیابی ریسک و خطر فوت در بیمه های کدامند؟

از معیارهای مهم در ارزیابی شرایط سلامت افراد سن، عادات زندگی فرو همچون استعمال دخانیات، قد و وزن، سوابق پزشکی، سوابق بیماری های خانوادگی و … می باشد.

لذا صدور بیمه نامه برای افراد سیگاری و یا چاق و همچنین افرادی که سوابق پزشکی و … دارند با لحاظ اضافه نرخ پزشکی صورت خواهد گرفت.


در بیمه عمر سرمایه بیمه را چه کسی تعیین می کند؟

بیمه گذار متناسب با حق بیمه ای که توان پرداخت آن را دارد، سرمایه بیمه را تعیین می کند


آیا در بیمه عمر بیمه شده می تواند شخص ثالث دیگری باشد؟

بلی. با توافق بیمه شده


چه تضميني براي ايفاي تعهدات بيمه عمر و سرمايه گذاري بيمه تجارت نو وجود دارد؟

شركت بيمه تجارت نو علاوه بر پشتوانه قوي مالي خود همانند ديگر موسسات بيمه ، تحت نظارت و كنترل بيمه مركزي ايران قراردارد.

۵۰درصد حق بيمه هاي پرداخت شده، نزد بيمه مركزي ايران اتكايي مي شوند. ضمن آنكه بطور اصولي بخشي از ريسك اين طرح بيمه اي همانند ديگر طرح هاي بيمه اي به موسسات معتبر بيمه گران بين المللي منتقل خواهد شد


آيا مي توان محاسبات جدول نرخ بيمه عمر و سرمايه گذاري را متناسب با شرايط دلخواه بدست آورد؟

بيمه گذاران در صورت تمايل مي توانند به آدرس زير مراجعه نموده و در قسمت استعلام نرخ بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری، محاسبات بيمه نامه را متناسب با شرايط دلخواه و بصورت آنلاين انجام دهند

• سايت اصلي بيمه تجارت نو       https://tejaratinsurance.com


چرا در خريد بيمه عمر بايد ديدگاه بلند مدت داشته باشيم ؟

با توجه به ماهيت بيمه عمر اكثر هزينه هاي بيمه نامه ، بطور ميانگين در طول ۵ سال اول بيمه نامه از حق بيمه هاي پرداختي كسر مي گردد. بديهي است در صورت باز خريدي بيمه نامه در سال هاي اوليه بيمه نامه تا حدي متحمل زيان خواهيد شد . و اينكه مداومت در پرداخت حق بيمه و ادامه بيمه نامه با توجه به سود روزشمار بيمه نامه هاي عمر و سرمايه گذاري و سود مشاركت در منافع ، مسلما در سرمايه گذاري بيمه نامه ها تاثير مستقيم دارد.


آيا مقايسه دو بيمه عمر و سرمايه گذاري  با هم كار صحيحي است ؟

با توجه به اينكه محاسبات بيمه نامه  عمر و سرمايه گذاري بر اساس شرايط بيمه شده ( سن ، شغل ، وضعيت سلامتي بيمه شده ) و شرايط بيمه نامه ( سرمايه فوت ، پوشش هاي بيمه نامه و …) انجام مي شود تفاوت در بيمه شده ها مسلما در محاسبات بيمه نامه هم تاثير دارد.


 آيا امكان تغيير شرايط بيمه نامه وجود دارد؟

بلي اعمال تغييرات در شرايط بيمه نامه در طول مدت قرارداد در سررسيد هر يك از سال هاي بيمه اي مقدور مي باشد .تنها بيمه شده قرارداد تحت هيچ شرايطي قابل تغيير نمي باشد .


 بيمه گذار كيست؟

شخصي حقيقي يا حقوقي است كه فرم پيشنهاد بيمه نامه عمروسرمايه گذاري را تكميل و متعهد پرداخت حق بيمه به شركت بيمه تجارت نو مي گردد و در طول قرارداد امكان بهره مندي از منافع بيمه نامه (وام، برداشت ازاندوخته و بازخريد بيمه نامه) براي ايشان فراهم مي باشد.


 آيا پرداخت اقساط بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري قبل از سررسيد قسط، در سرمايه گذاري بيمه نامه موثر است ؟

بله ، با توجه به اينكه به بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري سود روز شمار تعلق مي گيرد ، مسلما با پرداخت زود هنگام اقساط سود بيشتر به اندوخته بيمه نامه تعلق مي گيرد و از انجايي كه هزينه هاي بيمه نامه ، در سر رسيد هاي اقساط از اندوخته بيمه نامه كسر مي شود ، با پرداخت اقساط قبل از سررسيد قسط، به اندوخته بيمه نامه سود تشويقي تعلق مي گيرد.


مدت بيمه نامه چند سال ميتواند باشد؟

مدت بيمه نامه از ۵ سال تا ۳۰سال می باشد.


 ارائه پوشش هاي اضافي به كودكان به چه صورت مي باشد؟

از سن ۵ سال به بالا تمامي پوشش ها قابل ارائه مي باشد شرط لازم براي ارائه پوشش معافيت، شاغل بودن بیمه گذار می باشند و همچنين داراي سن ۱۸ سال تمام باشند.


بيمه شده كيست؟ 

بيمه‌شده، شخصي حقيقي است كه احتمال تحقق خطر يا خطرات مشمول بيمه براي او موجب انعقاد بيمه‌نامه گرديده و فوت يا حيات او موضوع قرارداد بيمه است و سن، وضعيت سلامتي، شغل و ساير عوامل موثر در خطر در مورد او اساس محاسبه حق‌بيمه  را تشكيل مي‌دهد.


منظور نرخ بهره فني در بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري بيمه تجارت نو چيست ؟

منظور نرخ بهره اي است كه مطابق آيين نامه بيمه مركزي در حق بيمه ها و ذخاير بيمه نامه عمر انفرادي اعمال مي گردد.
در حال حاضر مطابق اين مصوبه ،حداكثر نرخ سود فني علي الحساب براي دو سال نخست مدت اعتبار بيمه نامه ۱۶% ، براي دو سال دوم ۱۳%  و براي دوره مازاد بر چهار سال اول آن ۱۰% تعيين گرديده است . اين نرخ سود, علي الحساب است و سود حاصل از مشاركت در منافع نيز به اندوخته بيمه نامه اضافه مي گردد.


 سود قطعي بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري بيمه تجارت نو چگونه است ؟

ميانگين سود قطعي تخصيص يافته به اندوخته بيمه نامه هاي عمر و سرمايه گذاري تجارت نو  برای سال
و برای سال ۱۳۹۶ معادل ۲۲٫۳ درصد در نظر گرفته شده است. ۱۳۹۵ معادل ۲۲٫۱ درصد بوده است .


مزاياي ويژه بيمه نامه عمروسرمايه گذاري شركت بيمه تجارت نو چيست؟

از ميان ويژگي ها و مزاياي متنوع و فراوان بيمه عمر و سرمايه گذاري مي توان به موارد زير اشاره كرد:
ارائه بيمه نامه با شرايط درخواستي بيمه گذار
انعطاف پذيري در انتخاب مبلغ حق بيمه و نحوه پرداخت حق بيمه (ماهانه ، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و يا يكجا)
امكان انتخاب نرخ تعديل براي حق بيمه و سرمايه فوت جهت مقابله با تورم سالهاي آينده
دريافت سود مركب بر روي اندوخته سرمايه گذاري بيمه نامه
ارائه پوشش هاي تكميلي منحصر بفرد
تعيين ذي نفع در صورت فوت بيمه شده و در صورت حيات بيمه شده به انتخاب بيمه گذار
معافيت اندوخته بيمه نامه از قانون ماليات بر ارث
امكان تغيير در شرايط بيمه نامه با اختيار بيمه گذار ( امکان تغيير سرمايه فوت و حق بيمه و …) در ابتداي هر سال بيمه اي
امکان دريافت وام و برداشت از اندوخته بيمه نامه از سال دوم قرارداد به بعد، بدون نياز به ضامن و وثيقه
امكان دريافت مستمري در پايان مدت بيمه نامه
امكان پرداخت اينترنتي اقساط حق بيمه و اقساط وام بيمه نامه بدون مراجعه حضوري به بانك
امكان مشاهده بيمه نامه بصورت اينترنتي توسط بيمه گذار و آگاهي از شرايط و وضعيت


در بيمه نامه عمر و سرمايه گذاري شركت بيمه تجارت نو چه پوشش هاي بيمه‌اي ارائه مي شود؟

سرمايه فوت در اثر حادثه: در صورت بروز حادثه كه منجر به فوت بيمه شده گردد، سرمايه فوت در اثر حادثه پرداخت مي گردد.
پرداخت هزينه پزشكي در اثر حادثه: در صورت بروز حادثه كه منجر به آسيب بيمه شده گردد، هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه بابت در يافت خدمات درماني پرداخت مي گردد.
پوشش اضافي امراض خاص: در صورت بروز بيماري هاي صعب العلاج كه منجر به بستري شدن بيمه شده در بيمارستان گردد، از کار افتادگي دائم و كامل بيمه گذار ، بيمه گذار از كل حق بيمه متعلقه معاف خواهد گرديد.
نقص عضو و از كارافتادگي دائم ناشي از حادثه: در صورت بروز نقص عضو يا از كار افتادگي دائم و كامل ناشي از حادثه بيمه شده طي مدت بيمه نامه ، بر مبناي درصد از كارافتادگي و متناسب با شرايط و ضوابط اختصاصي اين پوشش، درصدي از سرمايه نقص عضو پرداخت مي گردد.
مستمري از كارافتادگي: در صورت بروز از كار افتادگي دائم و كامل بيمه شده ، مستمري از كار افتادگي پرداخت مي گردد. ميزان پرداخت اين مستمري ضريبي از آخرين حق بيمه پايه پرداختي مي باشد.


 درصورت تاخیر در پرداخت اقساط بيمه نامه، آیا بیمه گذار جریمه دیرکرد باید بپردازد؟

خیر، در صورت عدم پرداخت حق بيمه در سر رسيد تعيين شده، بدليل ارائه پوشش بيمه اي، بيمه گر براي تامين هزينه هاي بيمه نامه، معادل آن را از اندوخته سرمايه گذار كسر مي نمايد در صورتیکه اندوخته بیمه نامه ، هزینه های بیمه گری را پاسخگو نباشد بیمه نامه به حالت تعلیق در می آید و با توجه به شرایط عمومی برخورد می شود.


  تفاوت بيمه عمر و سرمايه گذاري بيمه تجارت نو با سرمايه گذاري در بانك ها؟ 

مقايسه بيمه عمر و سرمايه گذاري و سپرده گذاري در بانك با توجه به ماهيت اين دو به هيچ وجه امكان پذير نمي باشد. علي ايحال جهت سپرده گذاري در بانك ها نياز به سرمايه قابل توجه و كلان مي باشد و معمولا اين سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت با سود تضميني حداكثر يك ساله است با توجه به شرايط اقتصادي كشور هميشه متغيير است. بر اندوخته بانك ها بعد از فوت دارنده حساب ماليات بر ارت تعلق مي گيرد.
در بيمه هاي عمرو سرمايه گذاري،  سرمايه از جمع آوري پس انداز هاي كوچك شكل مي گيرد و با تركيب سود مركب كه شامل سود تضميني روزشمار و سود مشاركت ، مي باشد به اندوخته اي بزرگ مبدل مي گردد. لازم بذكر است كه سود در بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري تا ده سال تضمين شده است .
در بيمه هاي سرمايه گذاري علاوه بر بخش سرمايه گذاري ، با پرداخت اولين حق بيمه ، بيمه شده تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد.
در بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري امكان تعديل ضريب تورم جهت كاهش اثرات تورم در سال هاي آتي وجود دارد.
در بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري محدوديتي در سالهاي سرمايه گذاري وجود ندارد.
در بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري بدون نياز به ضامن و تغيير در اندوخته ، امكان دريافت وام وجود دارد.
شرايط بيمه نامه با نياز ها و خواسته هاي شما  هماهنگي دارد .
اندوخته بيمه نامه در بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري از پرداخت ماليات مستقيم معاف است .


تفاوت بيمه عمر و سرمايه گذاري بيمه تجارت نو با بيمه تامين اجتماعي؟ 

بيمه تامين اجتماعي از نوع بيمه هاي اجباري است كه براي بيمه شدن نياز به اشتغال در محل با تاييد بارزس تامين اجتماعي دارد.

مبلغ حق بيمه با توجه به نرخي است كه از سوي سازمان اعلام مي گردد وبا توجه به ماهيت درماني ، بيمه هاي تامين اجتماعي و خدمات درماني  بخش اعظمي از حق بيمه پرداختي صرف هزينه هاي درماني مي شود . در صورت فوت فرد بيمه شده مبلغي ناچيز بابت هزينه هاي دفن به بازماندگان پرداخت مي شود. و حقوق بيمه شده تحت شرايط خاص به خويشاوندان درجه اول انتقال مي يابد. در بيمه هاي تامين اجتماعي حق بيمه هاي پرداخت شده قابليت بازخريدي ندارد.
در صورتي كه براي داشتن بيمه عمر و سرمايه گذاري نيازي به اشتغال فرد بيمه شده نيست ، بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري متشكل از دو بخش  پوشش سرمايه بيمه اي و سرمايه گذاري است كه در كنار هم به بيمه شده ارائه خدمت ميكند و مبلغ حق بيمه توسط  بيمه گذار انتخاب مي شود و  با توجه به انتظار بيمه گذار از بيمه نامه  و شرايط بيمه نامه هزينه مي شود. در صورت فوت فرد بيمه شده سرمايه فوت بيمه نامه به همراه سرمايه پوشش فوت در اثر حادثه (در صورت اخذ اين پوشش ) و اندوخته بيمه نامه در زمان فوت به استفاده كنندگاني كه در بيمه نامه مشخص شده اند پرداخت مي گردد. و در صورت حيات بيمه شده در پايان بيمه نامه ، اندوخته بيمه نامه (شامل مجموع حق بيمه هاي پرداخت شده پس از كسر هزينه هاي بيمه نامه و سود هاي روز شمار متعلقه و سود هاي مشاركت هر سال) ، باتصميم بيمه گذار بصورت يكجا و يا بصورت مستمري پرداخت مي گردد . در طول مدت بيمه نامه نيز امكان بازخريدي بيمه نامه نيز وجود دارد .
بيمه عمر و سرمايه گذاري و بيمه هاي تامين اجتماعي در واقع مكمل هم مي باشند.


در صورت ورشكستگي و يا عدم فعاليت شركت بيمه،‌ سرانجام دارندگان بيمه عمر چگونه مي باشد؟

با توجه به كتاب قانون بیمه و بیمه گری برخی از مهم ترین مواد مرتبط با بیمه عمر به شرح زیر می باشد.
ماده ۳۷٫ ثبت هر موسسه بيمه در كشور ايران موكول به ارائه پروانه تاسيس كه از طرف بيمه مركزي ج .ا.ا صادر مي شود خواهد بود.
ماده ۶۰٫اموال شركت هاي بيمه تضمين حقوق و مطالبات بيمه گذاران ، بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال يا ورشكستگي يك شركت بيمه ، بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به ساير بستانكاران ، حق تقدم   در ميان رشته هاي مختلف بيمه ، با بيمه عمر است و شرکت های بیمه نمی توانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی  . ج.ا.ا اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا به رهن واگذار كنند و يا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
ماده ۷۱٫كليه شركت هاي بيمه كه در ايران فعاليت مي نمايند بايد ۵۰درصد در رشته بيمه هاي زندگي (شامل بيمه عمر و سرمايه گذاري) و ۲۵درصد در ساير رشته ها از معاملات بيمه اي مستقيم خود را نزد بيمه مركزي ج.ا.ا بيمه اتكايي نمايند.
*متن كامل قانون بيمه مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۱۶ به شرح زير ميباشد:
ماده ۳۱- در صورت توقف يا افلاس بيمه گر، بيمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .
ماده۳۲- در صورت ورشكستگي بيمه گر، بيمه گذاران نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملان مختلف بيمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بيمه عمر است.


در صورت فوت بيمه شده اول، در طرح خانواده شرايط بيمه نامه خانواده به چه صورت خواهد بود؟

در صورت فوت بيمه شده اول،اگر بيمه شده دوم تمايل به ادامه بيمه نامه را داشته باشند، سرمايه فوت وسرمايه حادثه (در صورت فوت ناشي از حادثه) به بيمه شده دوم پرداخت ميگردد،.
در صورتي كه تمايل به ادامه بيمه نامه نداشته باشند، علاوه بر سرمايه فوت و سرمايه حادثه ( در صورت فوت ناشي از حادثه)، ارزش بازخريدي به همراه ارزش فعلي حق بيمه هاي آتي بيمه نامه به بيمه شده دوم تعلق مي گيرد.

بیمه درمان

فرانشیز چیست؟

سهم بيمه‌ شده يا بيمه‌گذار از خسارت قابل پرداخت است که ميزان آن در شرايط خصوصي بيمه‌نامه، تعيين مي‌شود. به عنوان مثال اگر در یکی از طرح‌های بیمه تکمیلی ۱۰ درصد فرانشیز وجود داشته باشد، به این معنی است که ۹۰ درصد هزینه‌های پزشکی را شرکت بیمه پرداخت می‌کند و پرداخت ۱۰ درصد آن به عهده بیمه‌گذار است.


دوره انتظار چیست؟

مدت زماني است که در طول آن بيمه‌گر تعهدي به جبران خسارت ندارد. به عنوان مثال پوشش هزینه‌های زایمان دوره انتظار دارد و این مدت بستگی به تعداد بیمه‌ شدگان هر قرارداد دارد اگر تعداد بیمه‌ شدگان کمتر از ۲۵۰ نفر باشد دوره انتظار ۹ ماه یعنی از تاریخ شروع بیمه تا مدت ۹ ماه شرکت بیمه تعهدی راجع به پرداخت هزینه‌های زایمان ندارد و اگر تعداد بیمه‌شدگان بین ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ نفر باشد این دوره ۶ ماه و در صورتیکه تعداد بیمه‌ شدگان بیشتر از ۱۰۰۰ نفر باشند دوره انتظار حذف خواهد شد. ضمنا در صورت تمدید قرارداد در سال دوم دوره انتظار برای افرادی که در قرارداد سال قبل بوده‌اند حذف میگردد.


دلیل تفاوت قیمت بیمه تکمیلی در شرکت‌های مختلف بیمه چیست؟

یکی از عوامل اصلی تعیین کننده قیمت بیمه تکمیلی، میزان پوشش‌ها و سقف تعهدات درمانی در این بیمه می‌باشد.

یعنی وقتی بیمه تکمیلی را با حق بیمه بالایی خریداری می‌کنید، معمولا به این معنی است که بیمه تکمیلی شما پوشش‌ها و سقف تعهدات بالاتری داشته و شما می‌توانید استفاده بیشتر و بهتری از آن داشته باشید.

به عنوان مثال در یک بیمه تکمیلی ارزان‌، پوشش هزینه‌های بستری تا سقف ۳ میلیون تومان ارائه می‌شود و در یک بیمه تکمیلی با قیمت بالاتر، سقف این پوشش ۳۰ میلیون تومان است.


آیا بیمه تکمیلی هزینه درمان خارج از کشور را پرداخت می‌کند؟

بله در صورتیکه سفارت ایران در کشور مربوطه هزینه‌های انجام شده را تایید نماید تا سقف تعهدات بیمه‌ نامه خسارت بطور کامل پرداخت می‌شود و در صورت عدم تایید سفارت با توجه به بالاترین تعرفه مراکز درمانی طرف قرارداد در داخل کشور هزینه‌ها محاسبه و پرداخت می‌شود.

ماده ۱۳ شرایط عمومی بیمه تکمیلی: بیمه‌ شدگانی که به‌ علت عدم‌ امکان معالجه در داخل کشور با تشخیص پزشک معالج بیمه‌‌ شده و با تأیید بیمه‌گر به خارج اعزام می‌گردند و یا هنگام مسافرت به خارج از کشور به‌ دلیل فوریت ‏های پزشکی نیاز به تشخیص و معالجه پیدا می‏کنند در صورتی که سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوطه، صورت حساب‌های هزینه‌های پزشکی و بیمارستانی آنان را تأیید کند تا سقف هزینه‌های مورد تعهد بیمه‌گر مندرج در قرارداد پرداخت خواهد شد. در صورت عدم‌ احراز هریک از موارد فوق، هزینه‌های انجام‌ شده با‌توجه به بالاترین تعرفه مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه‌گر محاسبه و پرداخت می‌شود.

تبصره: میزان خسارت براساس نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان ترخیص از بیمارستان محاسبه خواهد شد.


نحوه فسخ قرارداد چگونه است؟

درصورتي که بيمه‌گر بخواهد بيمه نامه را فسخ کند، موظف است موضوع را به وسيله نامه سفارشي به بيمه‌گذار اطلاع دهد، در‌اين‌صورت بيمه نامه يک ماه پس از تاريخ اعلام موضوع به بيمه‌گذار، فسخ شده تلقي مي‌شود.

بيمه‌گذار مي‌تواند با تسليم درخواست کتبي به بيمه‌گر، فسخ بيمه نامه را تقاضا کند. دراين صورت از تاريخ تسليم درخواست مزبور يا تاريخ مؤخري که در درخواست معين شده است، بيمه نامه فسخ شده تلقي مي‌شود.

بیمه اتومبیل

ثالث

test test test test

بدنه

tessssssssssssssssssssssssssssst

مسئولیت

مسئولیت مدنی کارفرمایان

تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست

مسئولیت مدنی سایر

تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست

مهندسی

بیمه انرژی

teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeest

بیمه های تمام خطر مهندسی

من یک مهندس عمران هستم، چگونه می توانم شرکت خود را از بابت خسارات احتمالی در حین انجام کار بیمه کنم؟

در ابتدا باید عنوان کنیم که بیمه نامه های مهندسی به چندین نوع تقسیم می شوند.شما طبق شرایط می توانید هر یک از این نوع بیمه نامه ها را با توجه به این که سازه یا سازه های تحت مسئولیت شما در چه مرحله ای قرار دارند،بیمه کنید.از آنجا که بیمه نامه های مهندسی شامل بیمه تمام خطر پیمانکاران،تمام خطر نصب،سازه های تکمیل شده،شکست ماشین آلات و بیمه عدم النفع شکست ماشین آلات،بیمه های فساد کالاها در سردخانه و بیمه مخازن تحت فشارمی باشند،بنابراین با توجه به نوع مسئولیت و مرحله آن باید بیمه نامه مناسب خریداری گردد.می توان با مشورت با یک شرکت بیمه و ارائه خواستهاو آنچه که می خواهید بیمه شود،بهترین پوشش را برگزینید.


اگر به عنوان یک پیمانکار بخواهم بیمه نامه تمام خطر پیمانکاری داشته باشم،در مقابل چه خطراتی پوشش بیمه ای دارم؟

این نوع بیمه متداولترین رشته بیمه مهندسی می باشد که به موجب آن کلیه خساراتی که در تمام طول زمان احداث پروژه ممکن است به موضوع پروژه ، ماشین آلات و تجهیزات در پروژه وارد آیدو یا صدمات جانی و مالی در مورد اشخاص ثالث را تا حد معین تحت پوشش قرار می گیرد. مدت بیمه نامه های مهندسی معمولا شامل مدت اجرای پروژه از مرحله تجهیز کارگاه تا اتمام کلیه عملیات اجرایی پروژه و نیز مدت دوره نگهداری می باشد.از جمله خطرات وریسک هایی که با این نوع بیمه تحت پوشش قرار می گیرد را می توان به صورت زیر نام برد: ازجمله آتش سوزی،صاعقه، انفجار،سیل، طغیان آب، انواع طوفان، زلزله، نشست، لغزش و رانش زمین، دزدی، طراحی غلط، اجرا یا کیفیت نازل، فقدان مهارت، غفلت اعمال ناشی از سوء نیت یا خطاهای اشخاص که باعث بروز خسارت در انواع سازه‌ها می‌شوند و نیزعلاوه بر پوششهای فوق،هزینه برداشت ضایعات و خسارت های جانی و مالی در برابر اشخاص ثالث نیز قابلیت بیمه شدن دارند.البته توجه داریم که این نوع بیمه نامه با نام تمام خطر، شامل استثنائاتی نیز می باشد که عبارتند از: خطر جنگ و تشعشعات هسته ای، ریسک های سیاسی، خسارت های عمدی و طراحی های غلط.


برای پوشش بیمه ای جاده در دست احداث،خرید چه نوع بیمه نامه ای توصیه می شود؟

در این حالت چون جاده در حال احداث است، باید از بیمه تمام خطر مهندسی استفاده نمود.بطور کلی کلیه پروژه های بخش ساختمان مانند راهسازی، ساختمان کارخانجات، سیلوها، خطوط و ایستگاه راه آهن، باند و ترمینال فرودگاه ها، ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، پزشکی، آموزشی، ورزشی، انواع موج شکن ها، آب شکن در داخل دریا، پل ها، سدها، تونل ها، سیستم های آبیاری و زهکشی و خطوط انتقال آب، کانال ها، بندرگاه ها و … تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرد.


نرخ بیمه تمام خطر مقاطعه کاران چگونه تعیین می شود؟

این نرخ بر حسب مورد و با توجه به شرایط بیمه نامه و توسط شرکت مذبور تعیین شده و باید به تأیید بیمه مرکزی ایران برسد.در حالت کلی مبنای این نرخ، کل سرمایه بیمه شده ودر صورت لزوم با احتساب ارزش تأسیسات موقت می باشد.سهم بیمه گذار از خسارت نیز یکی از عوامل تعیین کننده در محاسبه نرخ بیمه است.
در این نوع بیمه، برای پوشش مسئولیت مدنی مقاطعه کار، نرخ بیمه جداگانه ای تعیین می شود.


بیمه تمام خطر نصب به چه نوع بیمه ای گفته می شود؟

این نوع بیمه نامه هم از رشته های متداول بیمه مهندسی است که به موجب آن کلیه خسارتهای ممکن در زمان نصب تحت پوشش قرار می گیرد. از جمله بیمه نامه های تمام خطر نصب می توان به بیمه نامه جهت نصب انواع کارخانجات ، لوله گذاری خطوط لوله و تاسیسات نفتی و غیره اشاره نمود . پوشش این بیمه نامه تمام خطر خطرات مربوط به تجهیز کارگاه ، عملیات نصب آزمایش ، راه اندازی و دوره نگهداری را شامل می گردد.


طول مدت بیمه نصب ماشین آلات و تجهیزات در بیمه نامه تمام خطر نصب،به چه صورت است؟

مدت بیمه عبارت از کل دوره نصب و راه اندازی که از تاریخ ورود ماشین آلات به محل مورد نصب شروع شده و شامل دوره های انبارداری، نصب، آزمایش و راه اندازی و نگهداری میباشد. در واقع از زمان ورود ماشین آلات به محل مورد نصب آغاز و پس از پایان راه اندازی و تحویل کار موضوع قرارداد به کارفرما پایان می پذیرد و شامل دوره های انبارداری، نصب، آزمایش و راه اندازی و نگهداری میباشد.


خطرهائی که در بیمه تمام خطر نصب تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند کدامند؟

بیمه تمام خطر نصب تأمین بیمه‌ای وسیعی در اختیار بیمه‌گذار قرار می‌دهد و، تقریباً هرگونه خسارت ناگهانی و پیش‌بینی نشده را جبران می‌کند؛ مگر مواردی که مشخصاً استثنا شده‌اند. خطرهای تحت پوشش در بیمه تمام خطر نصب عبارتند از: آتش‌سوزی، انفجار و صاعقه؛ سیل، طغیان آب؛ طوفان؛ زمین لرزه؛ سرقت با شکست حرز؛ خطا در نصب؛ غفلت، فقدان مهارت و تجربه، اعمال ناشی از سوء نیت؛ اتصال کوتاه، تشکیل قوس؛ فشار اضافی، از هم گسیختگی ناشی از نیروی گریز از مرکز؛ و زیان ناشی از فروریختگی، جا‌به‌جا کردن اشیای مورد نصب.


بیمه شکست ماشین‌آلات چیست؟

بیمه شکست ماشین‌آلات شکل خاصی از بیمه حوادث برای ماشین است و بیمه‌گر، شکست ماشین‌آلات، ابزارهای مکانیکی و الکتریکی و خسارت‌های فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی را جبران می‌کند. استهلاک عادی، تأمین بیمه‌ای ندارد. در بیمه شکست ماشین، قسمت‌های معیوب که ناشی از اشتباده در طراحی و ساخت باشد پوشش بیمه‌ای دارد، در حالی‌که در بیمه تمام‌خطر نصب این مورد بیمه نیست. بیمه شکست ماشین، مالک آن را در مقابل حوادث ناگهانی و اتفاقی شکست ماشین حمایت و خسارت وی را جبران می‌کند. بنابراین، اگر ماشینی زودتر از پایان عمر مفید خود غیرقابل استفاده شود، پوشش بیمه‌ای ندارد. خسارت‌هائی که به ماشین‌آلات وارد می‌شود و مالک را وادار به تهیه پوشش بیمه‌ای می‌کند عمدتاً ناشی از موارد زیر است:تقصیر و خطای کارگران ، حرکات بدکارانه عمدی،افتادن شیءخارجی به داخل ماشین،اشتباه در سیستم روغن و روغن کاری،عوامل طبیعی(سرمای شدید،یخ زدگی ،طوفان و…)،افت و خیز های ولتاژ و سایر موارد مشابه در ماشین های الکتریکی.


مراتب حقوقی قرارداد بیمه تمام خطر نصب،از چه زمانی آغاز می شود؟

این قرارداد از لحظه تخلیه و انبار کالا در محل نصب، شروع می شود.


دامنه تعهد بیمه گر در بیمه تمام خطر نصب چه میزان است؟

جبران خسارت در بیمه همواره طبق قرارداد و بیمه نامه و شرایطی که در آن بیان شده و استثناء نشده اند، پرداخت می شود.


آیا اگر تأمین مالی طرح ونصب توسط یک بانک یا مؤسسه اعتباری انجام یافته باشد،آیا این مؤسسات می توانند مجری نصب را به تهیه بیمه نامه تمام خطر نصب وادار سازند؟

در صورتی که یکی از شرایط دریافت تأمین مالی توسط بانک ،وجود بیمه نامه مذکور باشد، آنگاه می توان مجری را به دریافت بیمه نامه ملزم کرد.زیرا یکی از بندهای قرارداد است.


مبنای محاسبه حق بیمه در بیمه عدم النفع چیست؟

برای محاسبه درآمد از دست رفته ناشی از عدم کارکرد ماشین آلات، مبنا سود ناخالصی است که کارفرما در پی این مشکل از دست می دهد.


مدت پرداخت خسارت در بیمه عدم النفع از چه زمانی محاسبه می شود؟

زمان آغاز محاسبه تعداد روزها برای پرداخت خسارت از همان روزی است که ماشین دچار مشکل و شکستگی شده است.


بیمه نامه سازه های تکمیل شده چیست؟

انواع سازه هایی که عملیات اجرای آنها به اتمام رسیده است مانند سدها، مخازن، ساختمان ها و غیره در مقابل وقوع خسارت های ناگهانی تحت پوشش این نوع بیمه نامه قرار می گیرند.


آیا بیمه نامه آتش سوزی با بیمه نامه ریسکهای ساختمان های تکمیل شده یکی است؟

خیر،این دو بیمه نامه متفاوت هستند.بیمه نامه آتش سوزی برای سازه های تکمیل شده کافی نیست زیرا خطرهای بیمه شده در مورد ساختمانهای تکمیل شده ، وسیع تر از آتش سوزی است.مثلاً خطرهای طبیعی ازجمله خطرهای ناشی از وضعیت جغرافیائی محل در بیمه نامه های ریسک تکمل شده ساختمانی،بیمه است اما در بیمه آتش سوزی این ریسکها به صورت خطر اضافی بیمه می شوند و در واقع جزء اصلی بیمه نامه نیستند.


بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات چیست؟

این بیمه نامه مکمل بیمه شکست ماشین آلات می باشد و جنانچه در ا ثر خطرات ناگهانی وارد به ماشین آلات، وقفه ای در تولید کارخانه بوجود آید، زیان ناشی از عدم تولید را که شامل هزینه های جاری، حقوق و دستمزد کارکنان در طول دوره تعطیلی و سود از دست رفته است را بیمه می نماید. زیان ناشی از عدم تولید به مراتب بیشتر از خسارت فیزیکی وارد به ماشین آلات خواهد بود.


استثناهای بیمه ریسک‌های تکمیل‌شده ساختمانی کدامند؟

گرچه بیمه‌ ریسک‌های تکمیل شده ساختمانی خطرهای معین را بیمه می‌کند ولی استثنائاتی هم دارد:
هر نوع سهل انگاری و عمل خلاف بیمه‌گذار یا نمایندگان وی، هزینه‌های مربوط به خسارت و زیان‌های وارده به دلیل داشتن نقص ذاتی، پوسیدگی وفساد تدریجی، انقباض و انبساط بر اثر تغییر دما خسارت و زیان تبعی جنگ، انرژی هسته‌ای و مواد رادیواکتیو، اعتصاب، شورش و اغتشاش.

سوالات عمومی

سوالات عمومی

tesssssssssssssssssssssssssssssssst