معاونان بیمه تجارت‌نو
سید کاظم ملکوتی
عضو هیات مدیره و معاون فنی
ابراهیم غلامی
معاون توسعه سازمانی
مسعود محمدی
معاون مالی و اقتصادی
داود کریمی
عضو هیات مدیره و ناظر بر امور مرکز توسعه و نوآوری
ریحانه جناتی کاشانی
مشاور عالی و رئیس سازمان فروش بیمه‌های زندگی
مهرداد غلام‌زاده
عضو هیات مدیره و ناظر بر امور فناوری اطلاعات و سازمان فروش بیمه‌های زندگی
آزاد حسنی
معاون توسعه بازار و شبکه فروش