مراکز پرداخت خسارت
با عنــــایت به بــرون سپاری ارزیابی خسارت های مالی شخص ثالث و بدنه و خسارت های جرحی و فــــوتی شخص ثالث و سرنشین به منظور تسریع و رسیدگی به پرونده ها و پرداخت خسارت  بیمه گذاران و زیاندیدگان محترم می توانند علاوه بر مراجعه به شعب بیمه تجارت نو در سراسر کشور از طـــــــریق تماس با شرکت های ارزیابی خسارت مورد تایید بیمه مرکزی جمــــــهوری اسلامی ایران و طرف قرارداد با این شرکت به شرح ذیل نسبت به اعلام خسارت و تشکیل پرونده خود اقدام نمایند . شرکت های ارزیابی خسارت با دارا بودن شعب ثابت و گشت سیار و نیز منابع انسانی متخصص و متعهد در زمینه کارشناسی و ارزیابی خسارت هــای مالی اتومبیل ، خدمات کارشناسی خود را در محل درخواستی و در حداقل زمان ممکن به زیاندیدگان ارائه می نمایند.

خسارت های مالی ثالث و بدنه

شعب پرداخت خسارت بیمه تجارت نو در سراسر کشور(تلفن تماس ۰۲۱۹۶۹۹۰)

شرکت ارزیابی خسارت همراه بیمه خلیج فارس (تلفن تماس : ۰۲۱۹۶۹۹۰)

اپلیکیشن شرکت ارزیابی خسارت همراه بیمه خلیج فارس جهت اعلام و پیگیری خسارت برای نرم افزار اندروید

شرکت ارزیابی خسارت سامان نگار ایرانیان (تلفن تماس : ۹۶۹۹۰-۰۲۱)

شرکت ارزیابی خسارت ایرانیان پوشش (تلفن تماس بدون پیش شماره ۲۴ ساعته :۰۲۱۹۶۹۹۰)

خسارت های جرحی و فوتی ثالث و سرنشین

شعب پرداخت خسارت بیمه تجارت نو در سراسر کشور(تلفن تماس ۰۲۱۹۶۹۹۰)

شرکت ارزیابی خسارت ایرانیان پوشش (تلفن تماس بدون پیش شماره ۲۴ ساعته : ۰۲۱۹۶۹۹۰)