دفتر مدیرعامل ۲۶۶۴۵۳۹۱-۳

۲۶۴۲۳۴۱۵

روابط عمومی ۲۶۶۴۵۳۹۰
بازاریابی ۲۶۶۴۵۳۹۴
فکس مدیریت ۲۶۴۲۳۸۵۲
 ۲۶۴۲۳۴۱۵
دفتر معاونت فنی ۲۶۴۲۳۷۹۰-۱
مدیریت بیمه اتومبیل ۲۶۶۴۵۳۸۰
مدیریت بیمه اشخاص ۲۶۶۴۵۳۸۱
مدیریت اموال(آتش سوزی و باربری) ۲۶۶۴۵۳۸۳
مدیریت مسئولیت و مهندسی ۲۶۶۴۵۳۸۴
فکس معاونت فنی
۲۶۴۲۳۰۱۶
مدیریت مالی ۲۶۴۲۳۹۱۱
فکس مدیریت مالی ۲۶۴۲۳۷۵۰
مدیریت امور شعب و نمایندگان ۲۶۶۴۵۳۷۱
 مدیریت اتکایی  ۲۶۶۴۵۳۸۲
 شماره عمومی  ۲۶۶۴۵۳۶۰-۵
شماره عمومی ۲۶۶۴۵۳۰۱-۱۰
شماره فناوری اطلاعات ۲۶۶۴۵۳۰۷

ارتباط با ما

آدرس: بلوار میرداماد، نبش خیابان شهید حصاری (رازان جنوبی)، پلاک ١٣۴، ساختمان بیمه تجارت

ایمیل: info@tejaratinsurance.com