پرسش‌های متداول
بیمه های اموال

باربری

بارنامه رسمی و غیر رسمی در حمل و نقل داخلی چه تفاوتهایی دارند؟

بارنامه رسمی توسط دولت چاپ و طی مقررات از طریق سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در اختیار موسسات و شرکتهای حمل ونقل (شامل وانت و کامیونت نمی شود) قرار داده می شود ولی بارنامه غیر رسمی توسط هر موسسه حمل به طور مستقل صادر شده و امکان کنترل و نظارت بر آن بسیار محدودتر از بارنامه رسمی است.


کالای متروکه چه نوع کالایی می باشد؟

کالاهایی است که مدت توقف قانونی آنها در اماکن گمرکی یا انبار اختصاصی پایان یافته و ترخیص نشده باشد.


منظور از طبقه بندی انواع اصطلاحات اینکوترمز چیست؟

به طور کلی انواع اصطلاحات خرید اینکوترمز را می توان براساس حرف اول هر اصطلاح در۴ گروه C,D,E,F طبقه بندی نمود. CPT , DDP, EXWORKS, FOB به ترتیب در گروههای C,D,E,F قرار دارند .


اینکوترمز چه اهمیتی برای بیمه باربری دارد؟

اینکوترمز در واقع تعیین کننده وظایف و مسئولیتهای خریدار و فروشنده و تعیین کننده نقطه ای است که مسئولیت از فروشنده به خریدار منتقل می گردد و دقیقأ از همین جاست که مسئولیت شرکت بیمه آغاز می گردد. همچنین، طبقه نوع خرید تعیین کننده حداکثر درصد ارزش اضافی است که بیمه گذار در صورت تمایل می تواند کالای مورد بیمه خود را به مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در پروفرما بیمه نماید.


چک سپرده(تضمین) قرارداد بیمه حمل و نقل داخلی چه مشخصاتی باید داشته باشد؟

۱- بدون درج تاریخ ۲- در وجه : بیمه ملت (بدون درج بابت …) ۳- بدون مغایرت حروفی و عددی ۴- بدون پشت نویسی


مدت انقضای مدت (مهلت اعلام خسارت ) بیمه  نامه های تحت کلوزهای C ،C+،B، A  چه مدت می باشد؟

– در مورد حمل هوایی ۳۰ روز پس از رسیدن هواپیمای حامل کالا به فرودگاه کشور مقصد یا به محض رسیدن کالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه (معمولأ انبار بیمه‌گذار)  هر کدام که زودتر تحقق یابد.

– در مورد حمل زمینی ۶۰ روز پس از ورود کالا به مرز زمینی کشور مقصد یا به محض رسیدن کالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه (معمولأ انبار بیمه‌گذار) هر کدام که زودتر تحقق یابد.

– در مورد حمل دریائی، ۶۰ روز از تخلیه کالا در بندر کشور مقصد یا به محض رسیدن کالا به مقصد نهایی مندرج در بیمه نامه (معمولأ انبار بیمه‌گذار) هر کدام که زودتر تحقق یابد.

مدتهای یاد شده در این ماده با درخواست بیمه گذار و موافقت بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل تمدید می باشد.


مدت اعتبار بیمه نامه های باربری داخلی چه مدت می باشد؟

۸ روز پس از رسیدن کالا به انبار مؤسسه حمل و نقل یا به محض رسیدن کالا به انبار بیمه‌گذار هر کدام که زودتر تحقق یابد.


مدت اعتبار (مهلت شروع به حمل ) بیمه نامه های باربری وارداتی و صادراتی چه مدت می باشد؟

مطابق با ماده ۲۰ شرایط عمومی بیمه باربری _صادراتی ، بیمه گذار موظف است کالای موضوع بیمه نامه را حداکثر در مدت دو سال از تاریخ صدور بیمه نامه حمل نماید. در غیر این صورت بیمه نامه فاقد اعتبار بوده و بیمه گر تعهدی نسبت به جبران خسارت های مربوط به محمولاتی که بعد از مهلت مقرر حمل می‌گردد، ندارد. البته حق بیمه مربوط به محمولات حمل نشده با توجه به مستندات ارائه شده توسط بیمه گذار قابل استرداد خواهد بود.


کدامیک از انواع پوششهای بیمه باربری برای وارد کنندگان و صادرکنندگان کالا مناسب تر است؟

مناسب بودن فقط در کاملتر (گرانتر) بودن پوشش بیمه ای خلاصه نمی شود بلکه نوع کالا و مقدار حداکثر حق بیمه ای که بیمه گذار حاضر است برای خرید پوشش بیمه ای پرداخت نماید نیز در تعیین پوشش بیمه  مناسب، موثر خواهد بود.


چه کسانی می توانند ذینفغ بیمه باربری باشند؟

۱- صاحب کالا( محموله ) ۲- بانک گشایش کننده اعتبار ۳- هر بیمه گذار ثالثی که نسبت به مورد بیمه (کالا) دارای نفع بیمه ای باشد.


آیا تخفیف عدم خسارت در تمدید بیمه نامه باربری نیز اعمال می‌شود؟

بیمه باربری صرفأ جهت حمل یکباره و یا به دفعات یک محموله با ارزش مشخص صادر می شود از این رو بیمه نامه پس از انجام حمل خاتمه می یابد و تخفیف عدم خسارت نخواهد داشت.


آیا خسارات ناشی از محموله یک وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه باربری می باشد ؟

موضوع بیمه باربری فقط کالای مورد بیمه (محموله) است و از این رو خسارات ناشی از محموله را جبران نمی نماید.


جبران خسارت یک محموله که از یک طرف تحت پوشش بیمه باربری است و مقصر حادثه نیز دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد به چه صورت انجام می شود؟

مازاد تعهدات خسارت مالی بیمه نامه شخص ثالث تا مبلغ خسارت قابل پرداخت به عهده بیمه باربری خواهد بود.


مسئولیت متصدی حمل در بیمه نامه و قرارداد داخلی تحت چه شرایطی بیمه می گردد؟

تنها در صورتی متصدی حمل بودن، بیمه گذار است که می توان با افزایش نرخ مشخصی مسئولیت متصدی حمل را بیمه نمود و در نتیجه از تعقیب و بازیافت (Recovery) متصدی حمل مقصر حادثه صرف نظر نمود.


بیمه نامه باربری داخلی موردی و قرارداد بیمه باربری حمل ونقل داخلی چه تفاوتهائی دارند؟

در بیمه نامه موردی برای هر حمل یک بیمه نامه مجزا صادر گردیده و می بایست که مبلغ حق بیمه هر بیمه نامه قبل از حمل به حساب بیمه گر واریز شود ولی در قرارداد بیمه باربری ، بیمه گذار پس از انعقاد قرارداد نسبت به درج مشخصات هر حمل در جدول پیوست قرارداد اقدام نموده و در نهایت مبلغ حق بیمه با صدور الحاقیه در دوره های مشخص زمانی (مثلاً هر دو هفته یک بار) تعیین و پرداخت می گردد. .به این ترتیب با رعایت مفاد قرارداد، کلیه محموله های بیمه گذار در کلیه ساعات شبانه روز تحت پوشش بیمه قرار می گیرد.


علت اینکه برخی از بیمه گذاران و یا ترخیص کنندگان ایشان علیرغم حمل محموله و به مقصد رسیدن کالای وارداتی درخواست صدور بیمه نامه می نمایند، چیست ؟

ارائه یک بیمه نامه باربری معتبر صادر شده توسط یک شرکت بیمه ایرانی شرط  لازم جهت ترخیص کالای وارداتی از گمرک می باشد. در این موارد معمولاً بیمه نامه با پوشش Total Loss و با حداقل حق بیمه صادر می شود و به این دلیل است که بیمه تشریفاتی و یا  بیمه گمرکی نامهای دیگری است که برای این نوع بیمه نامه بکار برده می‌شود.


فاصله میان مبداء و مقصد چه تأثیری در تعیین نرخ حق بیمه باربری دارد؟

به طور کلی بعد مسافت به طور مستقیم تأثیری در تعیین نرخ حق بیمه بیمه باربری ندارد  اما می تواند در کنار سایر فاکتورها در تحلیل کلی ریسک مورد توجه قرار گیرد.


تفاوت  قرارداد عمومی بیمه باربری داخلی و قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی) که جزو بیمه های مسئولیت می باشد چیست ؟

برخی از تفاوتها به شرح زیر می باشد : قرارداد عمومی بیمه حمل ونقل داخلی: – هنوز اجباری نشده – خسارت قابل پرداخت صرفنظر از تقصیر و یا عدم تقصیر متصدی حمل به صاحب کالا پرداخت می شود. – بیمه گر پس از پرداخت خسارت، حق مراجعه به شرکت حمل و نقل طرف قرارداد جهت بازیافت خسارت (Recovery) را دارد مگر اینکه بیمه گذار (موسسه حمل) پوشش مسئولیت متصدی حمل را نیز خریداری کرده باشد . – نرخ حق بیمه (جهت پوششهای یکسان) بمراتب بیشتر از نرخ بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی)است.

قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی): – برای صادر کنندگان بارنامه رسمی یک الزام قانونی و اجباری است. – خسارت قابل پرداخت فقط در صورتی که شرکت حمل و نقل طرف قرارداد به عنوان مقصر حادثه و مسئول جبران خسارت شناخته شود به صاحب کالا پرداخت می گردد. – بیمه گر پس از پرداخت خسارت، حق مراجعه به شرکت حمل و نقل طرف قرارداد جهت بازیافت خسارت (Recovery) را ندارد. – نرخ حق بیمه (جهت پوششهای یکسان) بمراتب کمتر از نرخ قرارداد عمومی بیمه باربری داخلی است.


مقدار فرانشیز انواع بیمه نامه ها و پوششهای بیمه باربری چقدر است ؟

تا چندی پیش اعمال فرانشیز فقط در کلوز B و آن هم به استثناء خسارت عدم تحویل و خطرات مندرج در ردیف ۱ این کلوز مطرح بود ولی با توجه به شرایط بازار بیمه و نیازهای بیمه گذاران موضوع اعمال فرانشیز در سایر پوشش ها به عنوان عامل متعادل کننده نرخ های موجود نیز اعمال گردیده و مقدار آن برحسب نظر بیمه گر متفاوت می باشد.

بیمه آتش سوزی

چه پوشش هایی در بیمه نامه آتش سوزی ارائه می گردد؟

خطرات اصلی شامل حریق (آتش سوزی)، انفجار، صاعقه (رعد و برق) و خطرات اضافی که شامل سیل و طغیان آب رودخانه و دریا، زلزله و آتش فشان، طوفان،گردباد، تند باد، سقوط بهمن، سقوط و برخورد اجسام خارجی، شکست شیشه، سرقت با شکست حرز اموال و اثاثیه، رانش و فروکش کردن زمین، سقوط هواپیما و هلی کوپتر و اشیاء ساقط شده از آنها، ضایعات ناشی از برف و باران، ضایعات ناشی از ترکیدگی لوله آب و فاضلاب، آشوب و بلوا ، شورش (SRCC)، ریزش مواد مذاب در کارخانجات ذوب فلزات و ریخته گری، انفجار و دفرمه شدن بویلرها و ظروف تحت فشار صنعتی و پوشش هزینه پاکسازی و … می باشند.


به چه صورت می توان برای خطرات اضافی، پوشش تهیه نمود؟

هر یک از خطرات اضافی دارای نرخ جداگانه می باشد که می بایست در صورت درخواست بیمه گذار نرخ آن به نرخ خطرات اصلی اضافه و حق بیمه توسط بیمه گذار پرداخت گردد.


آیا به خطرات اضافی فرانشیز تعلق می گیرد؟

بله، خطرات اضافی معمولا دارای فرانشیز هستند.


گروه های اصلی بیمه های آتش سوزی کدام اند؟

بیمه واحدهای صنعتی، واحد های غیر صنعتی و مسکونی


طرح بیمه آتش سوزی، چه پوشش هایی را ارائه می نماید؟

خطرات اصلی (آتش سوزی، انفجار و صاعقه)، زلزله و آتشفشان، هزینه اجاره اسکان موقت بیمه گذار در اثر وقوع خطرات اصلی، مسئولیت مالی و جانی در قبال اشخاص ثالث در برابر خطر حریق و انفجار، غرامت فوت و نقص عضو و ازکارافتادگی دائم و هزینه پزشکی ناشی از حریق، صاعقه و انفجار تحت پوشش قرار می گیرد.


مدت بیمه نامه آتش سوزی چگونه است؟

صدور بیمه نامه می تواند به صورت کوتاه مدت (روزانه یا چند ماهه) و به صورت یک ساله صادر شود. ضمناً بیمه نامه آتش سوزی می تواند بصورت چند ساله بخصوص در زمانی که ذینفع بانک وجود دارد نیز صادر گردد.


آیا پوشش خطرات اضافی بدون داشتن پوشش خطرات اصلی میسر می باشد؟

خیر، پوشش هر یک از خطرات اضافی(تبعی) منوط به داشتن پوشش خطرات اصلی می‌باشد.


موارد کاربرد بیمه نامه طرح اظهارنامه ای در چیست؟

پیچیدگی فعالیت ها و تنوع واحدهای صنعتی و حجم مبادلات و کالاهایی که هرروزه به انبار وارد یا خارج می گردد و همچنین تورم و افزایش قیمت ها در مدتی کوتاه ، باعث شده که صاحبان صنایع و کالا به گونه ای آن ها را بیمه نمایند که در صورت وقوع آتش سوزی سرمایه آن ها به ارزش روز بیمه شده باشد. با تعیین حداکثر سقف مورد تعهد و اعلام موجودی به طور ماهیانه یا سه ماه یک بار با توافق بیمه گذار و بیمه گر می توان از پوشش مناسب و مطمئن تری استفاده کرد در این گونه بیمه نامه بیمه گر می تواند حق بیمه موقت را بر مبنای ۷۵ یا ۱۰۰ در صد حق بیمه سالانه محاسبه و منظور نماید و در پایان مدت اعتبار بیمه نامه حق بیمه قطعی با توجه به شرایط بیمه نامه و اظهار نامه های ارسالی بیمه گذار محاسبه می گردد.


صدور بیمه نامه آتش سوزی به صورت اقساط در چه شرایطی امکان پذیر است؟

۱٫ بیمه نامه مرهونات بانکی نباشد.
۲٫ بیمه نامه کوتاه مدت نباشد.
۳٫ حق بیمه بیمه نامه بالای ۲۰۰/۰۰۰تومان باشد.


مدارک مورد نیاز جهت ثبت خسارت آتش سوزی از جانب بیمه گذار چیست ؟

جهت ثبت خسارت، بیمه گذار می تواند به هریک از نمایندگی های فعال شرکت بیمه تجارت نو مراجعه نموده و ضمن پر نمودن برگ اعلام خسارت و یا به صورت مکتوب خسارت را اعلام نموده و توسط نماینده در سیستم ثبت و کد رهگیری دریافت نمایند. ضمناً تمام اطلاعات لازم در فرم اعلام خسارت درج شده است. پس از ثبت خسارت با توجه به نوع خسارت، مدارک تکمیلی از بیمه گذار اخذ می گردد.

بیمه های اشخاص

بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری یا همان بیمه زندگی چیست؟

یکی از پرطرفدارترین  بیمه های عمر در سراسر جهان بیمه، بیمه جامع  می باشد که از نظر تامین نیاز افراد در زمینه پوشش های بیمه ای و انعطاف پذیری در پرداخت مبلغ حق بیمه دارای ویژگی های منحصر به فرد می باشد. این بیمه نامه با تمرکز بر ایجاد مناسب ترین .منبع اندوخته ایمن از ریسک های اقتصادی و پرداخت سود به صورت روز شمار به اندوخته بوده و دارای پوشش های جامع بیمه ای در زمینه فوت به هر علت، حادثه ، نقص عضو و از همه مهم تر پوشش بازنشستگی می باشد


چه افرادی واجد شرایط صدور بیمه های زندگی می باشند؟

کلیه افراد با سنین صفر سال لغایت ۶۵ سال تمام، می تواندد از بیمه های زندگی بهره مند گردند.

افراد می بایست طبق اصول و ضوابط پزشکی بیمه های زندگی، دارای سلامت عقلی، حرکتی و جسمانی باشند


آیا می توان همزمان چند بیمه عمر از چند شرکت خریداری نمود؟

بله، امکان خرید چندین بیمه نامه از شرکت های مختلف برای یک بیمه شده با رعایت سقف سرمایه فوت وجود دارد


نکاتی که قبل خرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری باید توجه شود؟

توجه به وضعیت مالی و نیازهای بیمه ای خود
توجه به پس اندازهای خرد و مدت زمان تعهد پرداخت
توجه به نحوه پرداخت حق بیمه
توجه به پوشش های اضافی مورد نیاز جهت تکمیل بیمه نامه


فاکتورهای ارزیابی ریسک و خطر فوت در بیمه های کدامند؟

از معیارهای مهم در ارزیابی شرایط سلامت افراد سن، عادات زندگی فرو همچون استعمال دخانیات، قد و وزن، سوابق پزشکی، سوابق بیماری های خانوادگی و … می باشد.

لذا صدور بیمه نامه برای افراد سیگاری و یا چاق و همچنین افرادی که سوابق پزشکی و … دارند با لحاظ اضافه نرخ پزشکی صورت خواهد گرفت.


در بیمه عمر سرمایه بیمه را چه کسی تعیین می کند؟

بیمه گذار متناسب با حق بیمه ای که توان پرداخت آن را دارد، سرمایه بیمه را تعیین می کند


آیا در بیمه عمر بیمه شده می تواند شخص ثالث دیگری باشد؟

بلی. با توافق بیمه شده


چه تضمینی برای ایفای تعهدات بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه تجارت نو وجود دارد؟

شرکت بیمه تجارت نو علاوه بر پشتوانه قوی مالی خود همانند دیگر موسسات بیمه ، تحت نظارت و کنترل بیمه مرکزی ایران قراردارد.

۵۰درصد حق بیمه های پرداخت شده، نزد بیمه مرکزی ایران اتکایی می شوند. ضمن آنکه بطور اصولی بخشی از ریسک این طرح بیمه ای همانند دیگر طرح های بیمه ای به موسسات معتبر بیمه گران بین المللی منتقل خواهد شد


آیا می توان محاسبات جدول نرخ بیمه عمر و سرمایه گذاری را متناسب با شرایط دلخواه بدست آورد؟

بیمه گذاران در صورت تمایل می توانند به آدرس زیر مراجعه نموده و در قسمت استعلام نرخ بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری، محاسبات بیمه نامه را متناسب با شرایط دلخواه و بصورت آنلاین انجام دهند

• سایت اصلی بیمه تجارت نو       https://tejaratinsurance.com


چرا در خرید بیمه عمر باید دیدگاه بلند مدت داشته باشیم ؟

با توجه به ماهیت بیمه عمر اکثر هزینه های بیمه نامه ، بطور میانگین در طول ۵ سال اول بیمه نامه از حق بیمه های پرداختی کسر می گردد. بدیهی است در صورت باز خریدی بیمه نامه در سال های اولیه بیمه نامه تا حدی متحمل زیان خواهید شد . و اینکه مداومت در پرداخت حق بیمه و ادامه بیمه نامه با توجه به سود روزشمار بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری و سود مشارکت در منافع ، مسلما در سرمایه گذاری بیمه نامه ها تاثیر مستقیم دارد.


آیا مقایسه دو بیمه عمر و سرمایه گذاری  با هم کار صحیحی است ؟

با توجه به اینکه محاسبات بیمه نامه  عمر و سرمایه گذاری بر اساس شرایط بیمه شده ( سن ، شغل ، وضعیت سلامتی بیمه شده ) و شرایط بیمه نامه ( سرمایه فوت ، پوشش های بیمه نامه و …) انجام می شود تفاوت در بیمه شده ها مسلما در محاسبات بیمه نامه هم تاثیر دارد.


 آیا امکان تغییر شرایط بیمه نامه وجود دارد؟

بلی اعمال تغییرات در شرایط بیمه نامه در طول مدت قرارداد در سررسید هر یک از سال های بیمه ای مقدور می باشد .تنها بیمه شده قرارداد تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نمی باشد .


 بیمه گذار کیست؟

شخصی حقیقی یا حقوقی است که فرم پیشنهاد بیمه نامه عمروسرمایه گذاری را تکمیل و متعهد پرداخت حق بیمه به شرکت بیمه تجارت نو می گردد و در طول قرارداد امکان بهره مندی از منافع بیمه نامه (وام، برداشت ازاندوخته و بازخرید بیمه نامه) برای ایشان فراهم می باشد.


 آیا پرداخت اقساط بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری قبل از سررسید قسط، در سرمایه گذاری بیمه نامه موثر است ؟

بله ، با توجه به اینکه به بیمه های عمر و سرمایه گذاری سود روز شمار تعلق می گیرد ، مسلما با پرداخت زود هنگام اقساط سود بیشتر به اندوخته بیمه نامه تعلق می گیرد و از انجایی که هزینه های بیمه نامه ، در سر رسید های اقساط از اندوخته بیمه نامه کسر می شود ، با پرداخت اقساط قبل از سررسید قسط، به اندوخته بیمه نامه سود تشویقی تعلق می گیرد.


مدت بیمه نامه چند سال میتواند باشد؟

مدت بیمه نامه از ۵ سال تا ۳۰سال می باشد.


 ارائه پوشش های اضافی به کودکان به چه صورت می باشد؟

از سن ۵ سال به بالا تمامی پوشش ها قابل ارائه می باشد شرط لازم برای ارائه پوشش معافیت، شاغل بودن بیمه گذار می باشند و همچنین دارای سن ۱۸ سال تمام باشند.


بیمه شده کیست؟ 

بیمه‌شده، شخصی حقیقی است که احتمال تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه برای او موجب انعقاد بیمه‌نامه گردیده و فوت یا حیات او موضوع قرارداد بیمه است و سن، وضعیت سلامتی، شغل و سایر عوامل موثر در خطر در مورد او اساس محاسبه حق‌بیمه  را تشکیل می‌دهد.


منظور نرخ بهره فنی در بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه تجارت نو چیست ؟

منظور نرخ بهره ای است که مطابق آیین نامه بیمه مرکزی در حق بیمه ها و ذخایر بیمه نامه عمر انفرادی اعمال می گردد.
در حال حاضر مطابق این مصوبه ،حداکثر نرخ سود فنی علی الحساب برای دو سال نخست مدت اعتبار بیمه نامه ۱۶% ، برای دو سال دوم ۱۳%  و برای دوره مازاد بر چهار سال اول آن ۱۰% تعیین گردیده است . این نرخ سود, علی الحساب است و سود حاصل از مشارکت در منافع نیز به اندوخته بیمه نامه اضافه می گردد.


 سود قطعی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری بیمه تجارت نو چگونه است ؟

میانگین سود قطعی تخصیص یافته به اندوخته بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری تجارت نو  برای سال
و برای سال ۱۳۹۶ معادل ۲۲٫۳ درصد در نظر گرفته شده است. ۱۳۹۵ معادل ۲۲٫۱ درصد بوده است .


مزایای ویژه بیمه نامه عمروسرمایه گذاری شرکت بیمه تجارت نو چیست؟

از میان ویژگی ها و مزایای متنوع و فراوان بیمه عمر و سرمایه گذاری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ارائه بیمه نامه با شرایط درخواستی بیمه گذار
انعطاف پذیری در انتخاب مبلغ حق بیمه و نحوه پرداخت حق بیمه (ماهانه ، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و یا یکجا)
امکان انتخاب نرخ تعدیل برای حق بیمه و سرمایه فوت جهت مقابله با تورم سالهای آینده
دریافت سود مرکب بر روی اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه
ارائه پوشش های تکمیلی منحصر بفرد
تعیین ذی نفع در صورت فوت بیمه شده و در صورت حیات بیمه شده به انتخاب بیمه گذار
معافیت اندوخته بیمه نامه از قانون مالیات بر ارث
امکان تغییر در شرایط بیمه نامه با اختیار بیمه گذار ( امکان تغییر سرمایه فوت و حق بیمه و …) در ابتدای هر سال بیمه ای
امکان دریافت وام و برداشت از اندوخته بیمه نامه از سال دوم قرارداد به بعد، بدون نیاز به ضامن و وثیقه
امکان دریافت مستمری در پایان مدت بیمه نامه
امکان پرداخت اینترنتی اقساط حق بیمه و اقساط وام بیمه نامه بدون مراجعه حضوری به بانک
امکان مشاهده بیمه نامه بصورت اینترنتی توسط بیمه گذار و آگاهی از شرایط و وضعیت


در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه تجارت نو چه پوشش های بیمه‌ای ارائه می شود؟

سرمایه فوت در اثر حادثه: در صورت بروز حادثه که منجر به فوت بیمه شده گردد، سرمایه فوت در اثر حادثه پرداخت می گردد.
پرداخت هزینه پزشکی در اثر حادثه: در صورت بروز حادثه که منجر به آسیب بیمه شده گردد، هزینه های پزشکی ناشی از حادثه بابت در یافت خدمات درمانی پرداخت می گردد.
پوشش اضافی امراض خاص: در صورت بروز بیماری های صعب العلاج که منجر به بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد، از کار افتادگی دائم و کامل بیمه گذار ، بیمه گذار از کل حق بیمه متعلقه معاف خواهد گردید.
نقص عضو و از کارافتادگی دائم ناشی از حادثه: در صورت بروز نقص عضو یا از کار افتادگی دائم و کامل ناشی از حادثه بیمه شده طی مدت بیمه نامه ، بر مبنای درصد از کارافتادگی و متناسب با شرایط و ضوابط اختصاصی این پوشش، درصدی از سرمایه نقص عضو پرداخت می گردد.
مستمری از کارافتادگی: در صورت بروز از کار افتادگی دائم و کامل بیمه شده ، مستمری از کار افتادگی پرداخت می گردد. میزان پرداخت این مستمری ضریبی از آخرین حق بیمه پایه پرداختی می باشد.


 درصورت تاخیر در پرداخت اقساط بیمه نامه، آیا بیمه گذار جریمه دیرکرد باید بپردازد؟

خیر، در صورت عدم پرداخت حق بیمه در سر رسید تعیین شده، بدلیل ارائه پوشش بیمه ای، بیمه گر برای تامین هزینه های بیمه نامه، معادل آن را از اندوخته سرمایه گذار کسر می نماید در صورتیکه اندوخته بیمه نامه ، هزینه های بیمه گری را پاسخگو نباشد بیمه نامه به حالت تعلیق در می آید و با توجه به شرایط عمومی برخورد می شود.


  تفاوت بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه تجارت نو با سرمایه گذاری در بانک ها؟ 

مقایسه بیمه عمر و سرمایه گذاری و سپرده گذاری در بانک با توجه به ماهیت این دو به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. علی ایحال جهت سپرده گذاری در بانک ها نیاز به سرمایه قابل توجه و کلان می باشد و معمولا این سرمایه گذاری های کوتاه مدت با سود تضمینی حداکثر یک ساله است با توجه به شرایط اقتصادی کشور همیشه متغییر است. بر اندوخته بانک ها بعد از فوت دارنده حساب مالیات بر ارت تعلق می گیرد.
در بیمه های عمرو سرمایه گذاری،  سرمایه از جمع آوری پس انداز های کوچک شکل می گیرد و با ترکیب سود مرکب که شامل سود تضمینی روزشمار و سود مشارکت ، می باشد به اندوخته ای بزرگ مبدل می گردد. لازم بذکر است که سود در بیمه های عمر و سرمایه گذاری تا ده سال تضمین شده است .
در بیمه های سرمایه گذاری علاوه بر بخش سرمایه گذاری ، با پرداخت اولین حق بیمه ، بیمه شده تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.
در بیمه های عمر و سرمایه گذاری امکان تعدیل ضریب تورم جهت کاهش اثرات تورم در سال های آتی وجود دارد.
در بیمه های عمر و سرمایه گذاری محدودیتی در سالهای سرمایه گذاری وجود ندارد.
در بیمه های عمر و سرمایه گذاری بدون نیاز به ضامن و تغییر در اندوخته ، امکان دریافت وام وجود دارد.
شرایط بیمه نامه با نیاز ها و خواسته های شما  هماهنگی دارد .
اندوخته بیمه نامه در بیمه های عمر و سرمایه گذاری از پرداخت مالیات مستقیم معاف است .


تفاوت بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه تجارت نو با بیمه تامین اجتماعی؟ 

بیمه تامین اجتماعی از نوع بیمه های اجباری است که برای بیمه شدن نیاز به اشتغال در محل با تایید بارزس تامین اجتماعی دارد.

مبلغ حق بیمه با توجه به نرخی است که از سوی سازمان اعلام می گردد وبا توجه به ماهیت درمانی ، بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی  بخش اعظمی از حق بیمه پرداختی صرف هزینه های درمانی می شود . در صورت فوت فرد بیمه شده مبلغی ناچیز بابت هزینه های دفن به بازماندگان پرداخت می شود. و حقوق بیمه شده تحت شرایط خاص به خویشاوندان درجه اول انتقال می یابد. در بیمه های تامین اجتماعی حق بیمه های پرداخت شده قابلیت بازخریدی ندارد.
در صورتی که برای داشتن بیمه عمر و سرمایه گذاری نیازی به اشتغال فرد بیمه شده نیست ، بیمه های عمر و سرمایه گذاری متشکل از دو بخش  پوشش سرمایه بیمه ای و سرمایه گذاری است که در کنار هم به بیمه شده ارائه خدمت میکند و مبلغ حق بیمه توسط  بیمه گذار انتخاب می شود و  با توجه به انتظار بیمه گذار از بیمه نامه  و شرایط بیمه نامه هزینه می شود. در صورت فوت فرد بیمه شده سرمایه فوت بیمه نامه به همراه سرمایه پوشش فوت در اثر حادثه (در صورت اخذ این پوشش ) و اندوخته بیمه نامه در زمان فوت به استفاده کنندگانی که در بیمه نامه مشخص شده اند پرداخت می گردد. و در صورت حیات بیمه شده در پایان بیمه نامه ، اندوخته بیمه نامه (شامل مجموع حق بیمه های پرداخت شده پس از کسر هزینه های بیمه نامه و سود های روز شمار متعلقه و سود های مشارکت هر سال) ، باتصمیم بیمه گذار بصورت یکجا و یا بصورت مستمری پرداخت می گردد . در طول مدت بیمه نامه نیز امکان بازخریدی بیمه نامه نیز وجود دارد .
بیمه عمر و سرمایه گذاری و بیمه های تامین اجتماعی در واقع مکمل هم می باشند.


در صورت ورشکستگی و یا عدم فعالیت شرکت بیمه،‌ سرانجام دارندگان بیمه عمر چگونه می باشد؟

با توجه به کتاب قانون بیمه و بیمه گری برخی از مهم ترین مواد مرتبط با بیمه عمر به شرح زیر می باشد.
ماده ۳۷٫ ثبت هر موسسه بیمه در کشور ایران موکول به ارائه پروانه تاسیس که از طرف بیمه مرکزی ج .ا.ا صادر می شود خواهد بود.
ماده ۶۰٫اموال شرکت های بیمه تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران ، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگی یک شرکت بیمه ، بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران ، حق تقدم   در میان رشته های مختلف بیمه ، با بیمه عمر است و شرکت های بیمه نمی توانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی  . ج.ا.ا اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
ماده ۷۱٫کلیه شرکت های بیمه که در ایران فعالیت می نمایند باید ۵۰درصد در رشته بیمه های زندگی (شامل بیمه عمر و سرمایه گذاری) و ۲۵درصد در سایر رشته ها از معاملات بیمه ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ج.ا.ا بیمه اتکایی نمایند.
*متن کامل قانون بیمه مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۱۶ به شرح زیر میباشد:
ماده ۳۱- در صورت توقف یا افلاس بیمه گر، بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .
ماده۳۲- در صورت ورشکستگی بیمه گر، بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملان مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.


در صورت فوت بیمه شده اول، در طرح خانواده شرایط بیمه نامه خانواده به چه صورت خواهد بود؟

در صورت فوت بیمه شده اول،اگر بیمه شده دوم تمایل به ادامه بیمه نامه را داشته باشند، سرمایه فوت وسرمایه حادثه (در صورت فوت ناشی از حادثه) به بیمه شده دوم پرداخت میگردد،.
در صورتی که تمایل به ادامه بیمه نامه نداشته باشند، علاوه بر سرمایه فوت و سرمایه حادثه ( در صورت فوت ناشی از حادثه)، ارزش بازخریدی به همراه ارزش فعلی حق بیمه های آتی بیمه نامه به بیمه شده دوم تعلق می گیرد.

بیمه درمان

فرانشیز چیست؟

سهم بیمه‌ شده یا بیمه‌گذار از خسارت قابل پرداخت است که میزان آن در شرایط خصوصی بیمه‌نامه، تعیین می‌شود. به عنوان مثال اگر در یکی از طرح‌های بیمه تکمیلی ۱۰ درصد فرانشیز وجود داشته باشد، به این معنی است که ۹۰ درصد هزینه‌های پزشکی را شرکت بیمه پرداخت می‌کند و پرداخت ۱۰ درصد آن به عهده بیمه‌گذار است.


دوره انتظار چیست؟

مدت زمانی است که در طول آن بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد. به عنوان مثال پوشش هزینه‌های زایمان دوره انتظار دارد و این مدت بستگی به تعداد بیمه‌ شدگان هر قرارداد دارد اگر تعداد بیمه‌ شدگان کمتر از ۲۵۰ نفر باشد دوره انتظار ۹ ماه یعنی از تاریخ شروع بیمه تا مدت ۹ ماه شرکت بیمه تعهدی راجع به پرداخت هزینه‌های زایمان ندارد و اگر تعداد بیمه‌شدگان بین ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ نفر باشد این دوره ۶ ماه و در صورتیکه تعداد بیمه‌ شدگان بیشتر از ۱۰۰۰ نفر باشند دوره انتظار حذف خواهد شد. ضمنا در صورت تمدید قرارداد در سال دوم دوره انتظار برای افرادی که در قرارداد سال قبل بوده‌اند حذف میگردد.


دلیل تفاوت قیمت بیمه تکمیلی در شرکت‌های مختلف بیمه چیست؟

یکی از عوامل اصلی تعیین کننده قیمت بیمه تکمیلی، میزان پوشش‌ها و سقف تعهدات درمانی در این بیمه می‌باشد.

یعنی وقتی بیمه تکمیلی را با حق بیمه بالایی خریداری می‌کنید، معمولا به این معنی است که بیمه تکمیلی شما پوشش‌ها و سقف تعهدات بالاتری داشته و شما می‌توانید استفاده بیشتر و بهتری از آن داشته باشید.

به عنوان مثال در یک بیمه تکمیلی ارزان‌، پوشش هزینه‌های بستری تا سقف ۳ میلیون تومان ارائه می‌شود و در یک بیمه تکمیلی با قیمت بالاتر، سقف این پوشش ۳۰ میلیون تومان است.


آیا بیمه تکمیلی هزینه درمان خارج از کشور را پرداخت می‌کند؟

بله در صورتیکه سفارت ایران در کشور مربوطه هزینه‌های انجام شده را تایید نماید تا سقف تعهدات بیمه‌ نامه خسارت بطور کامل پرداخت می‌شود و در صورت عدم تایید سفارت با توجه به بالاترین تعرفه مراکز درمانی طرف قرارداد در داخل کشور هزینه‌ها محاسبه و پرداخت می‌شود.

ماده ۱۳ شرایط عمومی بیمه تکمیلی: بیمه‌ شدگانی که به‌ علت عدم‌ امکان معالجه در داخل کشور با تشخیص پزشک معالج بیمه‌‌ شده و با تأیید بیمه‌گر به خارج اعزام می‌گردند و یا هنگام مسافرت به خارج از کشور به‌ دلیل فوریت ‏های پزشکی نیاز به تشخیص و معالجه پیدا می‏کنند در صورتی که سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوطه، صورت حساب‌های هزینه‌های پزشکی و بیمارستانی آنان را تأیید کند تا سقف هزینه‌های مورد تعهد بیمه‌گر مندرج در قرارداد پرداخت خواهد شد. در صورت عدم‌ احراز هریک از موارد فوق، هزینه‌های انجام‌ شده با‌توجه به بالاترین تعرفه مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه‌گر محاسبه و پرداخت می‌شود.

تبصره: میزان خسارت براساس نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان ترخیص از بیمارستان محاسبه خواهد شد.


نحوه فسخ قرارداد چگونه است؟

درصورتی که بیمه‌گر بخواهد بیمه نامه را فسخ کند، موظف است موضوع را به وسیله نامه سفارشی به بیمه‌گذار اطلاع دهد، در‌این‌صورت بیمه نامه یک ماه پس از تاریخ اعلام موضوع به بیمه‌گذار، فسخ شده تلقی می‌شود.

بیمه‌گذار می‌تواند با تسلیم درخواست کتبی به بیمه‌گر، فسخ بیمه نامه را تقاضا کند. دراین صورت از تاریخ تسلیم درخواست مزبور یا تاریخ مؤخری که در درخواست معین شده است، بیمه نامه فسخ شده تلقی می‌شود.

بیمه اتومبیل

ثالث

test test test test

بدنه

tessssssssssssssssssssssssssssst

مسئولیت

مسئولیت مدنی کارفرمایان

تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست

مسئولیت مدنی سایر

تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست

مهندسی

بیمه انرژی

teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeest

بیمه های تمام خطر مهندسی

من یک مهندس عمران هستم، چگونه می توانم شرکت خود را از بابت خسارات احتمالی در حین انجام کار بیمه کنم؟

در ابتدا باید عنوان کنیم که بیمه نامه های مهندسی به چندین نوع تقسیم می شوند.شما طبق شرایط می توانید هر یک از این نوع بیمه نامه ها را با توجه به این که سازه یا سازه های تحت مسئولیت شما در چه مرحله ای قرار دارند،بیمه کنید.از آنجا که بیمه نامه های مهندسی شامل بیمه تمام خطر پیمانکاران،تمام خطر نصب،سازه های تکمیل شده،شکست ماشین آلات و بیمه عدم النفع شکست ماشین آلات،بیمه های فساد کالاها در سردخانه و بیمه مخازن تحت فشارمی باشند،بنابراین با توجه به نوع مسئولیت و مرحله آن باید بیمه نامه مناسب خریداری گردد.می توان با مشورت با یک شرکت بیمه و ارائه خواستهاو آنچه که می خواهید بیمه شود،بهترین پوشش را برگزینید.


اگر به عنوان یک پیمانکار بخواهم بیمه نامه تمام خطر پیمانکاری داشته باشم،در مقابل چه خطراتی پوشش بیمه ای دارم؟

این نوع بیمه متداولترین رشته بیمه مهندسی می باشد که به موجب آن کلیه خساراتی که در تمام طول زمان احداث پروژه ممکن است به موضوع پروژه ، ماشین آلات و تجهیزات در پروژه وارد آیدو یا صدمات جانی و مالی در مورد اشخاص ثالث را تا حد معین تحت پوشش قرار می گیرد. مدت بیمه نامه های مهندسی معمولا شامل مدت اجرای پروژه از مرحله تجهیز کارگاه تا اتمام کلیه عملیات اجرایی پروژه و نیز مدت دوره نگهداری می باشد.از جمله خطرات وریسک هایی که با این نوع بیمه تحت پوشش قرار می گیرد را می توان به صورت زیر نام برد: ازجمله آتش سوزی،صاعقه، انفجار،سیل، طغیان آب، انواع طوفان، زلزله، نشست، لغزش و رانش زمین، دزدی، طراحی غلط، اجرا یا کیفیت نازل، فقدان مهارت، غفلت اعمال ناشی از سوء نیت یا خطاهای اشخاص که باعث بروز خسارت در انواع سازه‌ها می‌شوند و نیزعلاوه بر پوششهای فوق،هزینه برداشت ضایعات و خسارت های جانی و مالی در برابر اشخاص ثالث نیز قابلیت بیمه شدن دارند.البته توجه داریم که این نوع بیمه نامه با نام تمام خطر، شامل استثنائاتی نیز می باشد که عبارتند از: خطر جنگ و تشعشعات هسته ای، ریسک های سیاسی، خسارت های عمدی و طراحی های غلط.


برای پوشش بیمه ای جاده در دست احداث،خرید چه نوع بیمه نامه ای توصیه می شود؟

در این حالت چون جاده در حال احداث است، باید از بیمه تمام خطر مهندسی استفاده نمود.بطور کلی کلیه پروژه های بخش ساختمان مانند راهسازی، ساختمان کارخانجات، سیلوها، خطوط و ایستگاه راه آهن، باند و ترمینال فرودگاه ها، ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، پزشکی، آموزشی، ورزشی، انواع موج شکن ها، آب شکن در داخل دریا، پل ها، سدها، تونل ها، سیستم های آبیاری و زهکشی و خطوط انتقال آب، کانال ها، بندرگاه ها و … تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرد.


نرخ بیمه تمام خطر مقاطعه کاران چگونه تعیین می شود؟

این نرخ بر حسب مورد و با توجه به شرایط بیمه نامه و توسط شرکت مذبور تعیین شده و باید به تأیید بیمه مرکزی ایران برسد.در حالت کلی مبنای این نرخ، کل سرمایه بیمه شده ودر صورت لزوم با احتساب ارزش تأسیسات موقت می باشد.سهم بیمه گذار از خسارت نیز یکی از عوامل تعیین کننده در محاسبه نرخ بیمه است.
در این نوع بیمه، برای پوشش مسئولیت مدنی مقاطعه کار، نرخ بیمه جداگانه ای تعیین می شود.


بیمه تمام خطر نصب به چه نوع بیمه ای گفته می شود؟

این نوع بیمه نامه هم از رشته های متداول بیمه مهندسی است که به موجب آن کلیه خسارتهای ممکن در زمان نصب تحت پوشش قرار می گیرد. از جمله بیمه نامه های تمام خطر نصب می توان به بیمه نامه جهت نصب انواع کارخانجات ، لوله گذاری خطوط لوله و تاسیسات نفتی و غیره اشاره نمود . پوشش این بیمه نامه تمام خطر خطرات مربوط به تجهیز کارگاه ، عملیات نصب آزمایش ، راه اندازی و دوره نگهداری را شامل می گردد.


طول مدت بیمه نصب ماشین آلات و تجهیزات در بیمه نامه تمام خطر نصب،به چه صورت است؟

مدت بیمه عبارت از کل دوره نصب و راه اندازی که از تاریخ ورود ماشین آلات به محل مورد نصب شروع شده و شامل دوره های انبارداری، نصب، آزمایش و راه اندازی و نگهداری میباشد. در واقع از زمان ورود ماشین آلات به محل مورد نصب آغاز و پس از پایان راه اندازی و تحویل کار موضوع قرارداد به کارفرما پایان می پذیرد و شامل دوره های انبارداری، نصب، آزمایش و راه اندازی و نگهداری میباشد.


خطرهائی که در بیمه تمام خطر نصب تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند کدامند؟

بیمه تمام خطر نصب تأمین بیمه‌ای وسیعی در اختیار بیمه‌گذار قرار می‌دهد و، تقریباً هرگونه خسارت ناگهانی و پیش‌بینی نشده را جبران می‌کند؛ مگر مواردی که مشخصاً استثنا شده‌اند. خطرهای تحت پوشش در بیمه تمام خطر نصب عبارتند از: آتش‌سوزی، انفجار و صاعقه؛ سیل، طغیان آب؛ طوفان؛ زمین لرزه؛ سرقت با شکست حرز؛ خطا در نصب؛ غفلت، فقدان مهارت و تجربه، اعمال ناشی از سوء نیت؛ اتصال کوتاه، تشکیل قوس؛ فشار اضافی، از هم گسیختگی ناشی از نیروی گریز از مرکز؛ و زیان ناشی از فروریختگی، جا‌به‌جا کردن اشیای مورد نصب.


بیمه شکست ماشین‌آلات چیست؟

بیمه شکست ماشین‌آلات شکل خاصی از بیمه حوادث برای ماشین است و بیمه‌گر، شکست ماشین‌آلات، ابزارهای مکانیکی و الکتریکی و خسارت‌های فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی را جبران می‌کند. استهلاک عادی، تأمین بیمه‌ای ندارد. در بیمه شکست ماشین، قسمت‌های معیوب که ناشی از اشتباده در طراحی و ساخت باشد پوشش بیمه‌ای دارد، در حالی‌که در بیمه تمام‌خطر نصب این مورد بیمه نیست. بیمه شکست ماشین، مالک آن را در مقابل حوادث ناگهانی و اتفاقی شکست ماشین حمایت و خسارت وی را جبران می‌کند. بنابراین، اگر ماشینی زودتر از پایان عمر مفید خود غیرقابل استفاده شود، پوشش بیمه‌ای ندارد. خسارت‌هائی که به ماشین‌آلات وارد می‌شود و مالک را وادار به تهیه پوشش بیمه‌ای می‌کند عمدتاً ناشی از موارد زیر است:تقصیر و خطای کارگران ، حرکات بدکارانه عمدی،افتادن شیءخارجی به داخل ماشین،اشتباه در سیستم روغن و روغن کاری،عوامل طبیعی(سرمای شدید،یخ زدگی ،طوفان و…)،افت و خیز های ولتاژ و سایر موارد مشابه در ماشین های الکتریکی.


مراتب حقوقی قرارداد بیمه تمام خطر نصب،از چه زمانی آغاز می شود؟

این قرارداد از لحظه تخلیه و انبار کالا در محل نصب، شروع می شود.


دامنه تعهد بیمه گر در بیمه تمام خطر نصب چه میزان است؟

جبران خسارت در بیمه همواره طبق قرارداد و بیمه نامه و شرایطی که در آن بیان شده و استثناء نشده اند، پرداخت می شود.


آیا اگر تأمین مالی طرح ونصب توسط یک بانک یا مؤسسه اعتباری انجام یافته باشد،آیا این مؤسسات می توانند مجری نصب را به تهیه بیمه نامه تمام خطر نصب وادار سازند؟

در صورتی که یکی از شرایط دریافت تأمین مالی توسط بانک ،وجود بیمه نامه مذکور باشد، آنگاه می توان مجری را به دریافت بیمه نامه ملزم کرد.زیرا یکی از بندهای قرارداد است.


مبنای محاسبه حق بیمه در بیمه عدم النفع چیست؟

برای محاسبه درآمد از دست رفته ناشی از عدم کارکرد ماشین آلات، مبنا سود ناخالصی است که کارفرما در پی این مشکل از دست می دهد.


مدت پرداخت خسارت در بیمه عدم النفع از چه زمانی محاسبه می شود؟

زمان آغاز محاسبه تعداد روزها برای پرداخت خسارت از همان روزی است که ماشین دچار مشکل و شکستگی شده است.


بیمه نامه سازه های تکمیل شده چیست؟

انواع سازه هایی که عملیات اجرای آنها به اتمام رسیده است مانند سدها، مخازن، ساختمان ها و غیره در مقابل وقوع خسارت های ناگهانی تحت پوشش این نوع بیمه نامه قرار می گیرند.


آیا بیمه نامه آتش سوزی با بیمه نامه ریسکهای ساختمان های تکمیل شده یکی است؟

خیر،این دو بیمه نامه متفاوت هستند.بیمه نامه آتش سوزی برای سازه های تکمیل شده کافی نیست زیرا خطرهای بیمه شده در مورد ساختمانهای تکمیل شده ، وسیع تر از آتش سوزی است.مثلاً خطرهای طبیعی ازجمله خطرهای ناشی از وضعیت جغرافیائی محل در بیمه نامه های ریسک تکمل شده ساختمانی،بیمه است اما در بیمه آتش سوزی این ریسکها به صورت خطر اضافی بیمه می شوند و در واقع جزء اصلی بیمه نامه نیستند.


بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات چیست؟

این بیمه نامه مکمل بیمه شکست ماشین آلات می باشد و جنانچه در ا ثر خطرات ناگهانی وارد به ماشین آلات، وقفه ای در تولید کارخانه بوجود آید، زیان ناشی از عدم تولید را که شامل هزینه های جاری، حقوق و دستمزد کارکنان در طول دوره تعطیلی و سود از دست رفته است را بیمه می نماید. زیان ناشی از عدم تولید به مراتب بیشتر از خسارت فیزیکی وارد به ماشین آلات خواهد بود.


استثناهای بیمه ریسک‌های تکمیل‌شده ساختمانی کدامند؟

گرچه بیمه‌ ریسک‌های تکمیل شده ساختمانی خطرهای معین را بیمه می‌کند ولی استثنائاتی هم دارد:
هر نوع سهل انگاری و عمل خلاف بیمه‌گذار یا نمایندگان وی، هزینه‌های مربوط به خسارت و زیان‌های وارده به دلیل داشتن نقص ذاتی، پوسیدگی وفساد تدریجی، انقباض و انبساط بر اثر تغییر دما خسارت و زیان تبعی جنگ، انرژی هسته‌ای و مواد رادیواکتیو، اعتصاب، شورش و اغتشاش.

سوالات عمومی

سوالات عمومی

tesssssssssssssssssssssssssssssssst