مدیران تجارت نو
ابراهیم نصیرزاده
مدیر پشتیبانی
محمدصاحب بیانی
مدیر روابط عمومی
شهرداد عزت‌دوست
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
حجت الله یبلوئی
مدیر منابع انسانی
جواد کاووسی راد
اکچوئر و سرپرست مدیریت بیمه های عمر و سرمایه گذاری
محمدرضا کیهان
مدیر بیمه های اموال
قاسم قشقاوی
مدیر امور شعب
علی سلطانی
مدیر بیمه های اتکایی و امور بین الملل
مونا عروجی
مدیر بیمه های اشخاص
محبوبه ضیاءفروغی
مدیر بیمه های مهندسی و انرژی
پدرام آبدارزاده
مدیر امور مشتریان خاص
ابوالقاسم احسانی نیا
سرپرست امور مالی
مرتضی شعبانیان
سرپرست امور سرمایه گذاری
عباس آقا براری
مدیر بیمه های اتومبیل
رضا پورقاسم
مشاور و مدیرحوزه مدیرعامل