مدیران بیمه تجارت‌نو
رضا پورقاسم
مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل و سرپرست مدیریت روابط‌عمومی و ارتباطات
جواد آرونی
مدیر حسابرسی داخلی و تطبیق مقررات و سرپرست مدیریت ریسک و اکچوئری
علی سلطانی
مدیر بیمه‌های اتکایی و امور بین‌الملل
ابوالقاسم احسانی‌نیا
مدیر امور مالی
مهدی پیروزرام
مدیر بازرسی و پیگیری ویژه
حجت‌الله یبلوئی
مدیر تشکیلات و روش‌ها
منا عروجی
مدیر بیمه‌های عمر، حوادث و درمان
محبوبه ضیاءفروغی
مدیر بیمه‌های مسئولیت، مهندسی و انرژی
پرگل پناهی
مدیر بیمه‌های باربری، کشتی و هواپیما
جواد کاووسی‌راد
مدیر بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری
عباس آقابراری
مدیر بیمه‌های اتومبیل
مرتضی گودرزی
مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی
سیدمحمدحسین ادیانی
مدیر بازاریابی و مناقصات
قاسم قشقاوی
مدیر امور شعب و نمایندگان
فرزانه سلیمانی
مدیر امور مشتریان
سها صفائی
مدیر طرح و برنامه
مرتضی شعبانیان
سرپرست مدیریت امور سرمایه‌گذاری
علی گرایلی
مدیر منابع انسانی
محمدرضا مباشرفر
سرپرست مدیریت کسب و کارهای نوین
علی سالارکیا
سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات
مقداد معصوم بیگی
سرپرست مدیریت پشتیبانی