اخبار تجارت‌نو
۱۳۹۷-۱۲-۰۸

کاهشی در مسیر افزایش سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده بیمه تجارت نو با دستور جلسه کاهش سرمایه ثبتی از۲۵۰ به ۱۲۵ میلیارد تومان سرمایه پرداخت شده، باحضور نمایندگانی از سوی سازمان بورس، بیمه مرکزی، سهامداران، اعضای هیات مدیره شرکت و بیش از ۹۶ درصد سهامداران صبح امروز۱۵ دی ماه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو؛ در ابتدای جلسه مهدی سامری معاون مالی واقتصادی بیمه تجارت نو که ریاست مجمع را برعهده داشت درجهت شفاف سازی تصمیم اتخاذ شده گفت: هیئت موسس شرکت در اساس نامه دوسال برای تحقق سرمایه ثبتی در نظر گرفتند که مقررشد سهامداران مابه التفاوت را پرداخت کنند اما بنا به صلاح دید “هیئت مدیره وقت” این تصمیم لغوشده و گزینه افزایش زمان برای رسیدن به سرمایه اولیه روی میز مذاکره قرارگرفت که با مخالفت سازمان بورس اجرای نشد.
در این مجمع  تاکید شد در فرصت کوتاهی پس از ثبت کاهش سرمایه، مجمع فوق العاده افزایش سرمایه جهت تحقق سرمایه مصوب ۱۵۰ میلیارد تومانی بیمه مرکزی برگزار شود که این مبلغ از محل موجود مطالبات حال شده سهامداران تامین خواهدشد.

گفتنی است نیما نوراللهی مدیرعامل بیمه تجارت نو در آستانه برگزرای مجمع فوق در جمع خبرنگاران تاکید کرده بود؛ در نتیجه قراردادهای منعقد شده از سوی بیمه تجارت نو باکمیته امداد امام خمینی (ره)، آستان قدس رضوی و نفت و گاز پارسیان آینده درخشانی در انتظار شرکت است و به هیچ عنوان کاهش سرمایه اثر منفی در توانگری مالی این مجموعه نخواهد داشت.
در این جلسه رسیدن به سرمایه ثبتی ۲۵۰ میلیارد تومانی و حفظ ارزش سهام شرکت اولویت هیات مدیره عنوان و به کلیه سهامداران اطمینان خاطرداده شد هرچند درحال حاضر تعداد سهم نصف می شود ولی ارزش کل تغییرنخواهد کرد.
پس ازاستماع توضیحات ارائه شده سهامداران موافقت خود را با کاهش سرمایه اعلام داشتند که درنتیجه پذیرش این تصمیم دستور جلسه مجمع وارد روند اجرایی شد.
قابل ذکر است در حاشیه مجمع فوق نماینده سازمان بورس به سهامداران خبرداد؛ نماد «بنو» پس ازانجام مراحل اداری فرایند اصلاح سرمایه ثبتی، به زودی بازگشایی می شود.