معاونان بیمه تجارت‌نو
سید کاظم ملکوتی
معاون فنی
ابراهیم غلامی
معاون توسعه سازمانی و سرپرست معاونت توسعه بازار و شبکه فروش
مسعود محمدی
معاون مالی و اقتصادی
داود کریمی
عضو هیئت مدیره و ناظر بر امور مرکز توسعه و نوآوری
ریحانه جناتی کاشانی
مشاور عالی و رئیس سازمان فروش بیمه‌های زندگی