بیمه اتومبیل

توسعه علم و تکنولوژی در خدمت آسایش، رفاه و صرفه جویی در زمان آحاد جامعه می باشد. با توجه به توسعه راه ها و استفاده مردم از وسایل نقلیه در بیشتر مواقع خسارات سنگین جانی و مالی به دارندگان، سرنشینان و اشخاص ثالث وارد می شود و مشکلات جدی برای استفاده کنندگان فراهم می سازد. برای جبران خسارت مالی و جانی ناشی از حوادث، شرکت بیمه “تجارت نو” با دریافت حق بیمه مناسب، خسارت های مالی و جانی وارده را پوشش می دهد.

در این نوع بیمه، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل خسارت وارده به اشخاص ثالث( اعم از بدنی یا مالی) تحت پوشش قرار می گیرد.

منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ناشی از صدمه یا شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی(جزئی یا کلی – موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه از قبیل تصادف، تصادم، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع بیمه اشخاص ثالث می باشد.