آیین‌نامه گزارشگری و افشای اطلاعات(شماره ۸۸)
اطلاعات تفکیکی نیروی انسانی

سیاست‌های تقسیم سود به سهامداران بیمه تجارت‌نو

طرح‌های بیمه‌ای جدید دارای مجوز

فاقد طرح بیمه‌ای جدید دارای مجوز

شعب

گزارش معاملات غیربیمه‌ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل با شرکت‌هایی که بیش از ۲۰% سرمایه آن متعلق به موسسه بیمه است

موردی وجود ندارد

برنامه‌های ورود و یا خروج از بورس و تغییر وضعیت سهام

موردی وجود ندارد

صورت‌های مالی سال ۹۹

صورت‌های مالی سال ۹۸

صورت های مالی سال ۹۷

گزارش هیئت مدیره به مجمع نهایی ۹۷

صورت های مالی منتهی به ۶ ماه اول سال ۹۷

صورت های مالی سال ۱۳۹۶

صورت های مالی سال ۱۳۹۵