Image

بیمه مهندسی

بيمههاي مهندسي از جمله رشتههاي مورد توجه  صاحبان صنايع و سرمايه در بازارهاي جهاني محسوب ميشود که با توجه به کاربردهاي گوناگون آن از تنوع زيادي برخوردارند. بيمههاي مهندسي خطرات احتمالي و حوادث فيزيکي ناگهاني و غير قابل پيش­بيني در طول فعاليتهاي صنعتي، عمراني و طرحهاي ساختماني و وقوع خسارت­هاي بزرگ به سرمايههاي کلان را تحت پوشش قرار مي­دهد. محدوده پوششدر بيمههاي مهندسي برخلاف ساير رشتههاي بيمه كه اكثراً دامنهاي به نسبت محدود دارند و تنها خطراتي معدود را زير پوشش خود قرار ميدهند، بسيار وسيع و گسترده است.

اين نوع بيمه به دو دسته کلي تقسيم مي­شود:

·        بيمه‌‌هايي كه براي دوره عمليات ساخت و نصب صادر ميشوند.

·        بيمه‌‌هايي كه براي دوره بهرهبرداري صادر ميشوند.

انواع بيمههاي مهندسي

1- بيمه تمام­ خطر پيمانکاران  (C.A.R)

پروژههاي ساختماني از تاريخ شروع تا زمان تحويل به کارفرما، در مقابل هرگونه خسارت ناشي از هر حادثه و همچنين خسارت­هاي مادي، جرح، صدمات بدني وارده به اشخاص ثالث، پاکسازي محيط و برداشت ضايعات تحت پوشش اين بيمهنامه قرار ميگيرد.

بيمه تمام ­خطر پيمانكاران از جمله بيمههاي تمام­ خطر ميباشد، به اين معني كه تقريباً هرگونه زيان يا خسارت ناگهاني و غير قابل پيشبيني كه در طول مدت بيمه به اموال بيمه­ شده واقع در محل اجراي پروژه ساختماني وارد شود، مشروط بر اينكه به نحوي مشخص در بيمه­ نامه مستثني نشده باشد را تحت پوشش قرار ميدهد كه مهم­ترين آن­ها عبارتند از:

·        آتشسوزي، صاعقه، انفجار، سقوط هواپيما، كاربـرد آب يا سـايـر اقـداماتي كه به منظور اطفای حـريق صورت ميگيرد

·        سيل، طغيان آب، باران، برف، بهمن و امواج عظيم دريا در اثر آتشفشان

·        هرنوع توفان

·        زمين ­لرزه، نشست زمين، لغزش زمين و صخرهها

·        دزدي ساده، سرقت با شكست حرز

·        اجراي ناصحيح كار، عدم مهارت، سهل انگاري

·        ازبين رفتن يا خسارت وارد به مصالح ساختماني، ماشين­ آلات ساختماني و لوازم و تجهيزات ساختماني كه ممکن است در حين حمل و نقل در محدوده اجراي پروژه، انبارداري يا در هنگام سواركردن يا پياده كردن ماشين­ آلات به وقوع بپيوندد

2- بيمه شكست ماشين ­آلات(M.B)

اين بيمه ­نامه براي كارخانه ها در زمان بهره ­برداري صادر ميشود و خسارات فيزيكي، ناگهاني و غير قابل پيش­بيني تأسيسات، تجهيزات و دستگاهها را تا ارزش جايگزيني شامل هزينه نصـب، حـقوق و عـوارض گمركي و هزينه حمـل بيمـه ميکند.

3- بيمه تمام­ خطر سازههاي تكميل ­شده C.E.C.R

پروژههاي مهندسي مانند سدها، راهها، پلها، برجها، طرحهاي آبياري و زهكشي و نظاير آن پس از اتمام عمليات و تحويل موقت به صاحب كار در دوره بهره‌‌برداري در معرض سوانح قرار دارند كه با اين بيمه ­نامه اين­گونه خطرات و سوانح طبيعي تحت پوشش قرار ميگيرند.

4- بيمه تجهيزات پيمانكاري و  ماشين­ آلات كارگاهي C.P.M

پيمانكاران ميتوانند ماشين­ آلات مكانيكي، لودر، گريدر، بولدوزر، بيل مكــانيكي، دستگاههاي مكنده و حفاري، پــمپ و ويبراتور، ليف تراك و جرثقيل خود را كه مجاز به عبور و مرور در جادههاي عمومي نميباشند، تحت پوشش اين بيمهنامه قرار دهند.  

 5- بيمه تجهيزات الكترونيكي E.E

كليه خسارات سخت­افزاري ابزارهاي ظريف الكترونيكي رايانه و ... در مقابل خسارات ناشي از ضربه، برخورد اجسام خارجي، آبديدگي، آتشسوزي و نوسانات برق تحت پوشش قرار ميگيرند.

6- بيمه عيوب اساسي و پنهان ساختمان(تضمين کيفيت ساختمان)

اين بيمهنامه هرگونه نقص در سازههاي اصلي و جانبي ساختمان ناشي از طراحي غلط، اجراي نادرست و مواد و مصالح معيوب طي مدت اعتبار بيمهنامه که به بيمهگر اعلام شود و در زمان صدور گواهي پايان کار و گواهي تأييد بازرس فني آشکار نشده باشد را تحت پوشش قرار ميدهد.

 7- بيمه بويلر و مخازن تحت فشار

ضمن بازديد و ارائه توصيههاي ايمني به بيمهگذاران، خطر انفجار مخازن تحت فشار، بويلرها و خسارتهاي ناشي از آن­ها تحت پوشش قرار مي‌‌گيرد.

 8- بيمه فساد كالا در سردخانه D.O.S

اين بيمه­ نامه مكمل بيمه شكست ماشين ­آلات است و بيمه­ گذار ميتواند همزمان با بيمه تجهيزات سردخانه، خسارت ناشي از فساد كالاهاي موجود در انبار سردخانه را در صورت ازكارافتادگي دستگاه­ هاي تبريدي تحت پوشش قرار دهد.

9- بيمه تمام­ خطر نصب E.A.R

اين بيمهنامه به منظور نصب تجهيزات و ماشين­آلات کارخانه و تأسيسات از هنگام تجهيز کارگاه تا پايان عمليات نصب و کارهاي ساختماني، آزمايش و راه ­اندازي طرح­هايي نظير کارخانههاي صنعتي و توليدي، نيروگاهها،
خطوطانتقال نيرو، تأسيسات مخابراتي و تلويزيوني، ذوب آهن، فولادسازي، راه آهن، خطوط لوله نفت وگاز، پتروشيمي، پالايشگاه و ... صادر ميگردد.

 بيمه تمام ­خطر نصب، پوشش بيمه اي گسترده اي را فراهم ميآورد. اين بيمه ­نامه همانند بيمه تمام ­خطر مقاطعه­ كاران از جمله بيمههاي تمام­ خطر ميباشد كه تقريباً هرگونه زيان يا خسارت ناگهاني يا غير قابل پيش­ بيني كه در طول مدت بيمه به اموال بيمه ­شده وارد ميآيد، مشروط به اينكه به نحوي مشخص در بيمه­ نامه مستثني نشده باشد را تحت پوشش قرار ميدهد كه مهم­ترين آن­ها  عبارتند ‌‌از:

·        آتشسوزي، صاعقه، انفجار، سقوط هواپيما و همچنين خسارت ناشي از كاربرد آب و يا ساير اقداماتي كه به منظور اطفای حريق صورت ميگيرد

·        سيل، طغيان آب، باران، برف، بهمن، امواج عظيم دريا در اثر آتشفشان

·        هر نوع توفان

·        زمين لرزه، نشست زمين، لغزش زمين و صخرهها

·        دزدي ساده، سرقت با شكست حرز

·        خطاهاييكه در هنگام نصب صورت پذيرد

·        سهل انگاري، عدم مهارت، عدم تجربه، اعمال توام با سوء نيت

·        اتصال كوتاه، جرقه زدن، ولتاژ بيش از حد

·        فشار يا خلأ بيش از حد، از هم گسيختن در اثر نيروي گريز از مركز

·        حمل و نقل اشيای مورد نصب در محوطه نصب