Image

سرمایه شرکت بیمه تجارت نو :
 
حسب تصمیم متخذه هیات موسسان، سرمایه شرکت بیمه تجارت نو مبلغ ۲.۵۰۰ میلیارد ریال تعیین که   ۵۰درصد آن بدو تاسیس و مابقی در تعهد سهامداران خواهد بود.
 
ترکیب سهامداران بیمه تجارت:
۱- شرکت سرمایه گذاری ایرانیان ۲۰ درصد
۲-موسسه صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان پست بانک ۶ درصد
۳-شرکت دولتی پست بانک ایران ۱۰  درصد
۴- شرکت بین المللی عمران رضوی ۱۰ درصد
۵- شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان ۲۰ درصد
۶- سایر سهامداران ۳۴ درصد