Image

شرایط اعطای نمایندگی حقیقی


تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
۲. اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور؛
۳. التزام به مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.
۴. عدم اعتیاد به مواد مخدر؛
۵. نداشتن سـوءپیشینه کیفری و نداشتن سابقه محکومیت به جرایم موضوع ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری؛
۶. حداقل سن ۲۲ سال و حداکثر ۶۰ سال تمام؛
۷. داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم برای آقایان؛
۸. داشتن مدرک کارشناسی در رشته بیمـه و یا سایر رشته‌ها با گرایش بیمه با یکسال سابقه کار بیمه‌ای یا داشتن مدرک کارشناسی در رشته غیربیمه و دو سال سابقه کار فنی بیمه‌ای؛
۹. تسلیم سفته به میزان ۵۰۰ میلیون ریال با ظهرنویسی دو نفر ضامن کاسب معتبر یا کارمند دولت ( ضمناً امضاء ضامنین باید در دفتر اسناد رسمی گواهی شود.)
۱۰. از پذیرفتن متقاضیانی که از بستگان درجه اول کارکنان یا نمایندگان شرکت بیمه باشند، خودداری خواهد شد.
۱۱. داشتن دفتر کار اختصاصی(مالکیت یا اجاره) به متراژ حداقل ۱۵ مترمربع جهت مغازه و ۳۰ متر مربع جهت دفتر اداری با تایید کارشناس شرکت؛
۱۲. توانایی تجهیز دفترکار مطابق استاندارد مورد نظر شرکت؛
۱۳. توانایی جذب پرتفوی مورد نظر شرکت؛
۱۴. موفقیت در مصاحبه تخصصی کمیته امور نمایندگان ؛
۱۵. گذراندن دوره آموزشی به مدت حداقل ۸۰ ساعت و قبولی درآزمون (متقاضیان فاقد سابقه کار دارای مدرک کارشناسی در رشته بیمه (و سایر رشته‌ها با گرایش بیمه)، فقط دوره کارآموزی را در شرکت بیمه طی خواهند کرد)
۱۶. طی دوره کارآموزی به مدت حداقل دو هفته برای فاقدین سابقه کار بیمه‌ای تحت نظر یکی از شعب شرکت؛
۱۷. عدم اشتغال به مشاغل دیگر اعم از دولتی، خصوصی .


فرایند اعطای نمایندگی فراخوان فروردین ۱۳۹۵


آگهی پذیرش نمایندگی بیمه در سراسر کشور از طریق رسانه های عمومی
۲. دریافت و تکمیل فرم درخواست نمایندگی بیمه تجارت نو از سایت
۳. ارسال فرم تکمیل شده به آدرس namayandegan@tejaratinsurance.com
۴. بررسی صلاحیت عمومی متقاضی و انجام مصاحبه اولیه با وی
۵. در صورت تایید متقاضی در مصاحبه، تکمیل مدارک وی توسط مدیریت امور شعب و نمایندگان
۶. بررسی شرایط احراز متقاضی و ثبت نام متقاضی در سیستم متقاضیان نمایندگی توسط مدیریت امور شعب و نمایندگان
۷. معرفی جهت گذراندن دوره های آموزشی لازم در مراکز آموزشی مورد تایید بیمه مرکزی
۸. شرکت در آزمون جامع بیمه مرکزی
۹. معرفی قبول شدگان به شعبه مربوطه جهت تعیین مکان دفتر نمایندگی و تکمیل مدارک لازم
۱۰. بازدید اولیه رئیس شعبه از محل دفتر معرفی شده متقاضی و در صورت تایید اعلام به متقاضی جهت تجهیز و ارسال گزارش آن به مدیریت امور شعب و نمایندگان
۱۱. اخذ تضامین لازم از تأییدشدگان
۱۲. عقد قرارداد و اعطای کد و پروانه نمایندگی موقت سه ماهه از سوی مدیریت امور شعب و نمایندگان
۱۳. تجهیز دفتر نمایندگی مطابق طرح استاندارد شرکت از سوی متقاضی نمایندگی
۱۴. بازدید و تایید رئیس شعبه از دفتر تجهیز شده مطابق طرح استاندارد شرکت و ارسال گزارش و عکس دفتر به مدیریت امور شعب و نمایندگان
۱۵. معرفی نماینده به شعبه مربوطه برای طی دوره کارآموزی عملی در شعبه
۱۶. فعال نمودن کد نماینده در سیستم پس از موفقیت در دوره کارآموزی و تایید شعبه متبوع
۱۷. شروع به کار در دفتر نمایندگی تحت نظارت مستقیم شعبه متبوع

درخواست نمایندگی حقیقی