Image

 

کارشـناس بیمه های اتـکایی

مسلط به زبان انگلیسی و حسابداری اتـکایی

 

 

              دانش آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه های معتبر کشور

              معدل کل بالای 14

              حداکثر سن 35 سال

              دانش آموخته رشته های مدیریت ( بیمه ، بازرگانی ، مالی) اقتصاد ، حسابداری ، کامپیوتر  و مهندسی صنایع دارای اولویت می باشند.

              حداقل 2 سال سابقه کار در صنعت بیمه اتکایی

 

 

داوطلبان دارای مهارت و سابقه فعالیت  در رشته های بیمه ای مرتبط ، دارای اولویت خواهند بود

 

متقاضیان واجد شرایط مشخصات شخصی و عکس خود را به همراه رزومه با مراجعه به لینک ذیل ثبت و ارسال نمایند:

www.insurance-humanresource.com


 

با متقاضیان جهت طی مراحل مصاحبه و آزمون تماس گرفته خواهد شد.