Image

 

کارشناس  بیمه های آتش سوزی

دانش آموخته کارشناسفی یا کارشناسی ارشد از دانشگاه های معتبر

در رشته های بیمه، مدیریت، اقتصاد-بازرگانی

معدل بالاتر از 15

 

سابقه کار 2 سال مفید در رشته های مرتبط

 

 

داوطلبان برای ثبت نام به وبسایت زیر مراجعه نمایید

www.insurance-humanresource.com