Image
نام : رضا
نام خانوادگی : فوزی
سمت : مدیر فناوری اطلاعات
تحصیلات :

کارشناس ارشد طراحی شبکه و مهندس نرم افزار

سوابق و تجربیات شغلی :

مدیر فناوری اطلاعات شرکت بیمه نوین – مدیر فناوری اطلاعات شرکت بیمه میهن – مسئول فناوری اطلاعات شرکت جامینه – مدرس دانشگاه – معمار نرم افزار و مدیر پروژه در شرکت فراراه سیستم – تحلیلگر و برنامه نویس نرم افزار های صنعتی خطوط تولید پوشاک – تحلیلگر و برنامه نویس نرم افزار پخش مویرگی – تحلیلگر و برنامه نویس پروژه های نرم افزاری برای وزارت بازرگانی ، دانشگاه تهران ، سازمان پایانه ها و حمل و نقل کشور و ...

دوره های تخصصی طی شده :

-  AVR - HTML 5 & CSS 3 - MTCNA - AML – CEH - TIA 942 CCNA و ...

سایر :
توضیحات :