Image


چاپ
ارسال به دوست
افتتاح رسمی شعبه قزوین
شعبه جدید بیمه تجارت نو در استان قزوین افتتاح گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو، مراسم افتتاح شعبه جدید بیمه تجارت نو با هدف دسترسی آسان و ارائه خدمات بهتر به هموطنان عزیز در استان قزوین افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو، مراسم افتتاح شعبه جدید بیمه تجارت نو با حضور آقایان علی قمری مدیر امور شعب و نمایندگان شرکت، عباس آقابراری مدیر بیمه های اتومبیل، مهدی کبیری مدیریت شعبه قزوین و کارکنان و نمایندگان شعبه برگزار شد.شعبه جدید با هدف دسترسی آسان و ارائه خدمات بهتر به هموطنان عزیز در استان قزوین افتتاح شد.