Image


چاپ
ارسال به دوست
افتتاح شعبه اهواز
جدیدترین شعبه بیمه تجارت نو افتتاح گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو جدیدترین شعبه این بیمه در استان خوزستان و در شهر اهواز با حضور مدیر امور شعب و مدیر بیمه های اتومبیل بصورت رسمی افتتاح گردید.

به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو مراسم افتتاح شعبه خوزستان با سخنرانی جناب آقای قمری مدیر محترم امور شعب و نمایندگان و جناب آقای آقا براری مدیر محترم بیمه های اتومبیل بمنظور تبین و  توسعه بازار استان خوزستان با حضور پرسنل و نمایندگان شعبه اهواز برگزار گردید.