Image


چاپ
ارسال به دوست
پیام تبریک مدیریت روابط عمومی بیمه تجارت نو
"17 مرداد" روز بزرگداشت مقام خبرنگار

پیام تبریک مدیریت روابط عمومی بدین شرح می باشد:

قلم زدنت، قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان هاست و پرگشودن تا قاف. یادمان باشد برای رسیدن به قاف حقیقت آرمان ها باید سیمرغ شویم تا پرگشودنمان ، رسیدن باشد.

به راستی چه زیباست اندیشه ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه هایی که در خدمت بیان حق برآید.

 و “قلم” بهانه ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده و جسورانه در بیکران دنیای “خبر” خلاصه شویم.

چون ققنوس می سوزی و دوباره توتم به دست به زندگی برمی گردی تا بدانند نامیرایی! 

روزت فرخنده و قلمت پاینده.

مجید باقی

مدیریت روابط عمومی و تبلیغات