Image


چاپ
ارسال به دوست
دیدار دکتر نیما نوراللهی و هیئت همراه با شبکه فروش استان مازندران

دکتر نیما نورالهی، مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو، در دیدار با شبکه فروش این شرکت در استان مازندران، از لزوم توجه بیشتر نمایندگان به پتانسیل‌های خاص این استان سخن گفت.

مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو، در جمع شبکه فروش این شرکت در استان مازندران مطرح کرد:

باید از ظرفیت‌های صنعتی و سیاحتی این استان استفاده کرد

دکتر نیما نورالهی، مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو، در دیدار با شبکه فروش این شرکت در استان مازندران، از لزوم توجه بیشتر نمایندگان به پتانسیل‌های خاص این استان سخن گفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه تجارت نو، نورالهی با بیان اینکه نمایندگان فروش این استان، هم در زمینه پورتفوی و هم در سلامت کاری، می‌توانند سرآمد باشد، افزود:« در سالهای اخیر جنگ بر سر قیمت‌ها در صنعت بیمه، آسیبی جدی را به شرکت‌های فعال در این صنعت وارد کرده است. تردیدی نیست که رقابت بر سر قیمت‌ها، به نمایندگان پویا آسیب می‌زند و فعالیت آنها در این صنعت را با مشکلات جدی روبرو می‌کند.»

مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو، با اشاره به لزوم ارتقا دانش نمایندگان ادامه داد:« من به عنوان کسی که سالها با شبکه فروش درگیر بوده‌ام، قاطعانه می‌گویم که اکثر نمایندگان در صنعت بیمه در وضعیت سر به سر قرار دارند و نه به سود‌دهی می‌رسند و نه زیان می‌دهند. شاید نرخ شکنی یکی از دلایل قرار گرفتن نمایندگان در این شرایط باشد، اما بدون تردید دلایل دیگری هم در ایجاد وضعیت نابسامان برای نمایندگان فروش نقش بازی می‌کنند.»

نورالهی با بیان اینکه بهره‌گیری از مدل‌های نوین فروش و به روز شدن دانش نمایندگان، می‌تواند فضای کاری آنها را بهبود ببخشد گفت:« حضور در باجه‌های شرکت بیمه تجارت نو در شعب بانک تجارت، فضای مطلوبی را برای فعالیت نمایندگان و امکان معرفی صنعت بیمه به عموم مشتریان بانک‌ها را فراهم کرده است. اما نمایندگان فروش، تنها نباید به ظرفیت‌های ایجاد شده در اثر تعامل بانک و بیمه، اتکا کنند. آنها می‌توانند از ظرفیت روستایی استان استفاده کرده و با در حوزه‌هایی چون بیمه‌های مسئولیت فعالیت بیشتری داشته باشند. گذشته از این، نمایندگان پویا و توانمند شرکت بیمه تجارت نو، با استفاده از ظرفیت شهرک‌های سطح استان اعم از صنعتی و سیاحتی، می‌توانند تحولی جدی را در پورتفوی این استان ایجاد کنند.»