Image


چاپ
ارسال به دوست
تاکید مدیرعامل بیمه تجارت نو؛
کاهش سرمایه در توانگری بیمه اثری ندارد

نخستین صبحانه کاری نیما نوراللهی مدیرعامل بیمه تجارت نو با حضور جمعی از اصحاب رسانه صبح امروز( 9 دی ماه) برگزار شدکه در این نشست صمیمانه وی با بیان توضیحاتی ضمن پاسخگویی به خبرنگاران اقدامات جاری شرکت را تشریح کرد.

سکانداربیمه تجارت نودرپاسخ به شبهات ایجاد شده درخصوص کاهش سرمایه پیش رو گفت :کاهش سرمایه آنطور که برخی رسانه ها سیاه نمایی کرده اند به هیچ عنوان حاکی از زیان ده شدن شرکت نیست.

وی در شفاف سازی این مهم افزود: سرمایه ثبتی بیمه تجارت نو 250 میلیارد تومان است طبق قانون تجارت کلیه شرکت ها می توانند طی 5 سال سرمایه خود را  به رقم تعیین شده برسانند اما با وجود این امکان هیات موسس وقت بازه زمانی 2 ساله را هدف گذاری کردند ازآنجا که ۱۴فرودین ۹۷ این فرصت پایان یافته و رقم فوق محقق نشدحال به تکلیف سازمان بورس موظف به کاهش سرمایه هستیم.
نوراللهی با تاکید بر اینکه کاهش سرمایه تاثیری در توانگری بیمه نخواهد داشت اظهار کرد : درمجمع 15 دی ،سرمایه به 125 میلیارد تومان کاهش و تا پایان اسفند ازمحل موجود اندوخته سود سهامداران به 150 میلیارد تومان مد نظر بیمه مرکزی افزایش خواهد یافت.
مقام عالی رتبه بیمه تجارت نو خبر از آن داد که رسیدن به رقم 250 میلیارد تومان سرمایه ثبت شده از اهداف اصلی گردانندگان مجموعه است که ظرف 2 سال آینده محقق خواهد شد.

  • پرتفوی هزار میلیاردی

انعقاد قرار داد با کمیته امداد امام خمینی (ره) به ارزش بالفعل پرتفوی 100 میلیارد تومان از دیگر موارد مورد اشاره در این دیدار بود که نوراللهی ضمن خرسندی از افزایش ارزش پرتفوی مجموعه در نتیجه این اقدام گفت :علاوه بر آن نفت و گازپارسیان ،پست بانک ،آستان قدس رضوی ازمشتریان خوب ما هستند که امیدواریم با چنین ترکیبی تا پایان سال 98 به پرتفوی هزار میلیاردتومانی دست یابیم.

  •  دو امتیاز طلایی

نوراللهی پرداخت ارزش پرتفوی  وسود مشارکت درمنافع به نمایندگان و کارگزاران را ازامتیازهای جوان بودن بیمه تجارت نو برشمرده و افزود: پرداخت ارزش پرتفوی بارمالی سنگینی را برای شرکت های همکار قدیمی به دنبال خواهد داشت اما در مجموعه نوپای تجارت نو ارزش پرتفوی محاسبه و درپایان قرارداد یک ساله با توجه به مقررات صنعت بیمه به نمایندگان و کارگزاران پرداخت می شود.
وی دو برابر شدن کارمزد نمایندگان براساس سقف آیین نامه را در کنار پرداخت ارزش پرتفوی ازدیگر اقدامات صورت گرفته برای جذب نمایندگان جدید عنوان کرده و از نهاد ناظر صنعت بیمه خواست با بازنگری در نحوه جذب نماینده این روند را تسهیل کند.

  • چرخش سرمایه گذاری

سکاندار بیمه تجارت نو با خبر از کاهش وصول دوره مطالبات از 160 به کمتر از 50 روزبه تغییر روش سرمایه گذاری در بیمه تجارت نو اشاره کرده و گفت : سنوات گذشته بخش اعظم درآمد شرکت در بانک های سهامداروغیر سهامدار سپرده شده است حال با تشکیل کمیته تخصصی سرمایه گذاری درصددیم با روش های دیگر سرمایه گذاری درآمد خوبی از بازار کسب کرده و محدود به سپرده گذاری نباشیم.

 

  • خودتحریمی با آیین نامه 95

مدیر عامل بیمه تجارت نو در ادامه به آیین نامه 95 شورای عالی بیمه اشاره کرده و گفت: این آیین نامه خود تحریمی جدیی را در صنعت بیمه ایجاد کرده است هرچندسهم نگهداری برای ریسک‌ها درآن مشخص شده اما ازسوی دیگر بخش اعظمی از شرکت‌ها که تنها درظاهرسرمایه کارهای بزرگ را ندارند از چرخه رقابت در بیمه نامه های کنسرسیومی خارج می شوند. آیین نامه فوق درعمل به شرکت‌های کوچکتر اجازه فعالیت نداده وآنها را از گردونه پذیرش ریسک خارج می کند در حالی که این دست از شرکت‌ها به دلیل چابکی بیشتر می توانند درافزایش بهره وری صنعت بیمه نقش جدی تری ایفا کنند.