Image


چاپ
ارسال به دوست
فرش قرمز تجارت نو برای نصف جهان

مدیرعامل بیمه تجارت نو روز گذشته (22دی ماه) طی دیداربا نمایندگان وکارکنان شعبه اصفهان از نزدیک در جریان عملکرد این مجموعه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو؛ نیما نوراللهی در جمع حاضران تاکید داشت:حمایت، پشتیبانی وایجاد فضای کار برای شبکه فروش دراولویت سیاست های این بیمه قرار دارد .
مدیرعامل بیمه تجارت نو سرانه درآمد نمایندگان صنعت بیمه را بالغ بر3 میلیون تومان اعلام کرده وافزود :بیمه تجارت نو در نظر دارد با انعقاد قراردادهای بزرگ کشوری و توزیع پرتفوی آن بین استان ها امکان استفاده ازظرفیت این قراردادها را برای نمایندگان خود فراهم کند.
نوراللهی با اشاره به اینکه جذب شبکه فروش متخصص از دیگر اهداف شرکت است؛ حمایت و پشتیبانی از نمایندگان فعلی را منوط به ایجاد فضای کار مناسب برای نمایندگان دانست .
پرداخت ارزش پرتفوی به نمایندگان ازدیگرنکاتی بود که وی به عنوان یکی ازاهداف و اقدامات انگیزشی بیمه تجارت نو به آن اشاره کرده و گفت: بیشتر شرکت های بیمه به واسطه قدمتشان، پرداخت ارزش پرتفوی بار مالی قابل توجهی برای آنها ایجاد می کند برای همین از انجام این اقدام سر باز می زنند درحالی که پرداخت ارزش پرتفوی به تصویب هیأت مدیره بیمه تجارت نو رسیده و بزودی اجرایی خواهد شد.
نوراللهی با بیان اینکه انعقاد قرارداد کمیته امداد امام خمینی(ره) برای مجموعه بیمه تجارت نو مانور بزرگی است؛ نمایندگان را به استفاده از ظرفیت های این قرارداد جهت جذب حداکثری پرتفوی دعوت کرد.
گفتنی است در این دیدارکاظم ملکوتی معاون فنی اموال وسعید ابراهیم زاده مشاور حقوقی نیزحضور داشتند.