Image

 

"الحاقیه افزایش قیمت خودرو" در بیمه نامه های بدنه بیمه تجارت نو

آقای عباس آقا براری مدیر بیمه های اتومبیل بیمه تجارت نو با اشاره به افزایش ارزش خودروهای مختلف بویژه خودروهای وارداتی پس از نوسانات ارزی در کشور اظهار کرد: دارندگان خودروها باید برای به روز کردن ارزش خودروهای خود هرچه سریعتر اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت و به نقل از مدیر بیمه های اتومبیل طبق ماده 10 قانون بیمه، شرکت بیمه به تناسب مبلغ بیمه شده و قیمت واقعی خودرو مسئول جبران خسارت می‏باشد، بنابراین درصورتیکه خودرویی با قیمت کمتر بیمه شده باشد در زمان بروز حادثه به همان نسبت خسارت کمتری پرداخت می‏گردد. ایشان اضافه نمودن این موضوع از طریق پیامک به کلیه بیمه گذاران اطلاع رسانی شده است تا به منظور خرید الحاقیه افزایش قیمت به واحد صدور بیمه نامه خود مراجعه نمایند.

روابط عمومی بیمه تجارت نو