مدیران بیمه تجارت‌نو
رضا پورقاسم
مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل و سرپرست مدیریت روابط‌عمومی و ارتباطات
جواد آرونی
مدیر حسابرسی داخلی و تطبیق مقررات
علی سلطانی
مدیر بیمه‌های اتکایی و امور بین‌الملل
ابوالقاسم احسانی‌نیا
مدیر امور مالی
جواد کاووسی‌راد
مدیر بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری
منا عروجی
مدیر بیمه‌های عمر، حوادث و درمان
محبوبه ضیاءفروغی
مدیر بیمه‌های مسئولیت، مهندسی و انرژی
عباس آقابراری
مدیر بیمه‌های اتومبیل
قاسم قشقاوی
مدیر امور شعب و نمایندگان
حجت‌الله یبلوئی
مدیر تشکیلات و روش‌ها
سیدمحمدحسین ادیانی
مدیر بازاریابی و مناقصات
علی گرایلی
مدیر منابع انسانی
مرتضی شعبانیان
سرپرست مدیریت امور سرمایه‌گذاری
فرزانه سلیمانی
سرپرست مدیریت امور مشتریان
محمد‌صاحب بیانی
مدیر آموزش
حامد شیدائیان
سرپرست مدیریت کسب و کارهای نوین
مرتضی گودرزی
سرپرست مدیریت بیمه‌های آتش‌سوزی
مقداد معصوم بیگی
سرپرست مدیریت پشتیبانی
پرگل پناهی
سرپرست مدیریت بیمه‌های باربری، کشتی و هواپیما