مدیران بیمه تجارت‌نو
محمدصاحب بیانی
مدیر روابط‌عمومی و ارتباطات
رضا پورقاسم
مشاور و مدیر حوزه مدیرعامل
شهرداد عزت‌دوست
مدیر فناوری اطلاعات
جواد آرونی
مدیر حسابرسی داخلی
علی سلطانی
مدیر بیمه‌های اتکایی و امور بین‌الملل
مرتضی شعبانیان
سرپرست امور سرمایه‌گذاری
جواد کاووسی‌راد
اکچوئر و سرپرست بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری
منا عروجی
مدیر بیمه‌های عمر، حوادث و درمان
محبوبه ضیاءفروغی
مدیر بیمه‌های مسئولیت، مهندسی و انرژی
عباس آقابراری
مدیر بیمه‌های اتومبیل
قاسم قشقاوی
مدیر امور شعب و نمایندگان
فرزانه سلیمانی
سرپرست مدیریت امور مشتریان
سیدمحمدحسین ادیانی
مدیر بازاریابی و مناقصات
حامد شیدائیان
سرپرست مدیریت کسب و کارهای نوین
مرتضی گودرزی
سرپرست مدیریت بیمه‌های آتش‌سوزی
مقداد معصوم بیگی
سرپرست مدیریت پشتیبانی
حجت‌الله یبلوئی
مدیر تشکیلات و روش‌ها