مدیران بیمه تجارت‌نو
محمدصاحب بیانی
مدیر روابط عمومی
رضا پورقاسم
مشاور و مدیرحوزه مدیرعامل
شهرداد عزت‌دوست
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
جواد آرونی
مدیر حسابرسی داخلی ریسک و تطبیق مقررات
علی سلطانی
مدیر بیمه های اتکایی و امور بین الملل
مرتضی شعبانیان
سرپرست امور سرمایه گذاری
جواد کاووسی راد
اکچوئر و سرپرست مدیریت بیمه های عمر و سرمایه گذاری
محمدرضا کیهان
مدیر بیمه های اموال
منا عروجی
مدیر بیمه های اشخاص
محبوبه ضیاءفروغی
مدیر بیمه های مهندسی و انرژی
عباس آقابراری
مدیر بیمه های اتومبیل
قاسم قشقاوی
مدیر امور شعب و نمایندگان
پدرام آبدارزاده
مدیر امور مشتریان خاص
حجت الله یبلوئی
مدیر منابع انسانی
ابوالقاسم احسانی نیا
سرپرست امور مالی