مدیران بیمه تجارت‌نو
محمدصاحب بیانی
مدیریت روابط‌عمومی و ارتباطات
رضا پورقاسم
مدیریت حوزه مدیرعامل
شهرداد عزت‌دوست
مدیریت فناوری اطلاعات
جواد آرونی
مدیریت حسابرسی داخلی
علی سلطانی
مدیریت بیمه‌های اتکایی و امور بین‌الملل
مرتضی شعبانیان
مدیریت امور سرمایه‌گذاری
جواد کاووسی راد
اکچوئر و مدیریت بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری
منا عروجی
مدیریت بیمه‌های عمر، حوادث و درمان
محبوبه ضیاءفروغی
مدیریت بیمه‌های مسئولیت، مهندسی و انرژی
عباس آقابراری
مدیریت بیمه‌های اتومبیل
قاسم قشقاوی
مدیریت امور شعب و نمایندگان
پدرام آبدارزاده
مدیریت امور مشتریان
حجت الله یبلوئی
مدیریت منابع انسانی
سیدمحمدحسین ادیانی
مدیریت بازاریابی و مناقصات
حامد شیدائیان
مدیریت کسب و کارهای نوین
مرتضی گودرزی
سرپرست مدیریت بیمه‌های آتش‌سوزی
امید ملاکریمی
مدیریت حقوقی